فاصله ی بزرگی در جامعه ی ایالات متحده درارتباط با آزادی بیان به وجود آمده . به طور سنتی ، چنین پذیرفته شده که تمامی عقاید ، از جمله عقاید بسیار متعصب ، قادر به بیان و شکوفایی در این مستعمره ی سابق بریتانیا می باشند .

در قرن هفتدهم ، طرفداران آیین Puritains ، که از انگلستان رانده شده بودند و به کشور هلند پناه بردند ، توانستند آزادانه به مستعمره ی واقع در کناره ی غربی اقیانوس اطلس مهاجرت نمایند
( Mayflower ) , و در آنجا جماعت خود را تحت عنوان ( Plymouth) به وجود آورند . هر چند گروه های چپ ایالات متحده ، به این گونه آزادی بیان معترض اند .

این جریان فکری ، متاثر از گروه Puritains Plymouth می باشند . این گروه با مخالفین درونی خود برخورد بسیار تندی دارند که با تنبیه بدنی سختی همراه است و آنها را کافر می نامد . گروه های چپ ایالات متحده نیز با هر گونه عقاید مخالف خود برخورد می کنند ( عقایدی که بابرتری طلبی آنها مغایرت دارد ) .

جریانات اخیر ، هیچ گونه تحولی در فلسفه ی سیاسی و نزدیکی به جوامع پیشرفته نشان نمی دهد . در جوامع پیشرفته ، آزادی محدود به ضرورت ها می باشد مانند : ( امنیت اجتماعی ، حفظ قانون ، سلامتی و اخلاق اجتماعی ، و حفاظت از آزادی و حقوق دیگران )؛ ( ماده ی ۹ قانون اروپایی حقوق بشر ) . بعکس ، چپ گرایان ایالات متحده خواهان از میان برداشتن اولین ماده ی از قانون اساسی این کشور و باز گشت به قانون اساسی سابق می باشند .

چپ گرایان ایالات متحده با اتفاق آرا علیه به تعویق انداختن اظهارات پرزیدنت ترامپ در مخالفت با شورش شارلوت ویل ( که یک کشته به جا گذاشت ) ، اعتراض کردند ؛ در واقع پرزیدنت ترامپ گروه های راست افراطی و ضد فاشیستی را به جان هم انداخته بود .

موسسات بسیاری که وابسته به حزب دمکرات بوده اند ، از این پس خواستار از میان برداشتن کلیه ی مجسمه های مربوط طرفداران برده داری شدند . که شامل چهره های تاریخی و منجمله بنیان گذاران ایالات متحده : جرج واشنگتن و توماس جفرسون ( بنیان گذار ماده ی ۱ قانون اساسی ) می باشد .

در همین راستا ، رسانه های خبری خواهان نابودی مجسمه های کوه راشمور می باشند ، همانطور که طالبان مجسمه های بودا را در بامیان از میان برد ( Tweet of magazine Vice ) ، این موضوع سبب شده که گروهی خواستار از بین بردن مجسمه ی پرزیدنت بیل کلینتون باشند که متهم به تجاوز بوده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian