حزب دموکرات جو بایدن هم اکنون فشار زیادی بر موسسات ویدیویی و کابل ها آورده تا برخی از تلویزیون ها در ایالات متحده قادر بر پخش برنامه های خود نداشته باشند .

مانند قطع کردن کابل های :
Fox News
One America News Network (OANN)
Newsmax

این سه کانال متهم هستند که جزو گروههای مخالف باشند که از پرزیدنت ترامپ حمایت می کنند .

نمایندگان کالیفرنیا ( آنا ج. اشو و جری مک نرنی ) در ارتباط با اصول عملیات کابل های
Comcast, Verizon, Cox, Roku, Apple, Hulu
به آنها اخطار دادند ، تا اخبار جعلی منتشر نسازند

دو نماینده ی پارلمان و اعضای کمیسیون انرژی و بازرگانی می باشند که در ۲۴ ماه فوریه نشستی در ارتباط با ٬٬ تند روی ها و اخبار انحرافی در رسانه ها ٬٬ داشتند.

قانون اساسی ایالات متحده اجازه نمی دهد تا کنگره کوچکترین محدودیتی را برای آزادی بیان قائل باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian