دولت های غرب که معالجات کورونا را دست کم گرفتند تا تنها بر واکسن این بیماری تکیه دارند ، در رقابت با یکدیگر قرار گرفتند.

تنها ایالات متحده دولت ترامپ و انگلستان با نخست وزیر خود جانسون تنها واکسن خود را ساختند ، در حالی که اتحادیه ی اروپا چنین واکسنی ندارد .

این موضوع نشان می دهد نه تنها اتحادیه ی اروپا در مرحله ی سوء پیشرفت علمی قرار دارد ، بلکه لندن سیاست امپریالیستی خود را پیش از ورود به اتحادیه ی اروپا از سر گرفته است . پس از موضوع برکسیت ، بوریس جانسون به طور مخفیانه باعث براندازی اوو مورالس در بولیووی گردید تا بتواند به منابع لیتیوم این کشور دست اندازی کند ، از این رو جزیره ی سوکوترا را به تصرف خود در آورد و در تنگه ی باب المندب پایگاه نظامی مستقر نمود و از ترکیه علیه ارمنستان حمایت کرد تا بتواند به منابع نفتی آذربایجان برسد.

ایالات متحده با ریاست جمهوری بایدن اعلام کرد که با متحدان سنتی خود همکاری خواهد کرد و همراه ( ج ۷) در جهان برای پخش واکسن ضد کورونا همکاری می کند که این موضوع باعث افشا گری بر ماهیت واقعی آنها گردید . آنها حاضر نشدند تا منابع استراتژیک اصلی خود را رونمایی کنند و به کمک اتحادیه ی اروپا بشتابند.

در چارچوب معاهدات ، اتحادیه اروپا کاملاََ وابسته به سازمان ناتو می باشد – که به مفهوم وابستگی آن به لحاظ دفاعی به آنگلو ساکسون هاست .

کمیسیون اروپا ، که کنترل واکسن ها را در اتحادیه خود در دست دارد بر خلاف معاهدات خود عمل کرده است ، از این رو تصمیم گرفته تا واکسن آسترا زنکا را به تعلیق در آورد‌، آنهم به علت مسائل بهداشتی. این در حالی است که آژانس اروپایی دارو ، که تنها متخصص در این زمینه می باشد، با این مسئله موافقت کرده و نتوانسته بر خلاف آن اقدام کند . کمیسیون اروپا می خواهم سرپیچی از قوانین خود را نادیده بگیرد و در عین حال به کمک برکسیت علیه انگلستان اقدام کند .

چهار عضو اتحادیه اروپا که عبارتند از ( آلمان ، فرانسه ، اسپانیا و ایتالیا ) با کشور روسیه توافق خود را برای واکسن اسپوتنیک ۵ امضا کرده اند و به این صورت آنگلو ساکسون ها را دور زدند.

به لحاظ رقابت باانگلستان و اتحادیه اروپا باید سازمان ناتو طراحی کند . بر خلاف این موضوع ، اتحادیه ی اروپا و سازمان ناتو منحل خواهند شد ، در حالی که امپراطوری های ایالات متحده و بریتانیا بار دیگر سلطه ی خود را با نزدیکان خود از سر خواهند گرفت. با این وجود ، تعادل جهانی به علت شوک ناشی از بیماری کورونا بهم خواهد ریخت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian