ژنرال ایگور کریلوو در تاریخ ۲۵ ماه اوت۲۰۱۷ تایید کرد کشورش تمامی مراکز سلاح های شیمیایی ارتش عرب سوریه را نابود ساخته .

جمهوری عرب سوریه حمله ی شیمیایی به منطقه ی گوتا در تاریخ ماه اوت ۲۰۱۳ را رد نمود . در عین حال این کشور تایید کرد که ازدهه ی پنجاه به چنین سلاح هایی مجهز شده بود ، ولی قدرت انهدام آنها را نداشت . این کشور چون به کنوانسیون عدم استفاده از سلاح شیمیایی پیوست ، از روسیه و ایالات متحده خواست تا تمامی انبار های سلاح های شیمیایی اش را نابود سازند . ۲۵ مرکز نگاهداری این سلاح ها از میان رفت . در حالی که دو انبار واقع در محلی نامشخص ، به اشغال عناصر جهادی در آمد . این دو انبار نیز از دست عناصر جهادی خارج و پاک سازی شد .

دولت های مخالف کشور سوریه در موقعیت های مختلفی این کشور را متهم به استفاده از سلاح های شیمیایی نمودند ، در حالی که تمام انبار های آن یا نابود شده بود و یا در اشغال عناصر جهادی قرار داشت .

کشور روسیه تمام اطلاعات لازم را به سازمان OIAC داده است ، این سازمان مسئول اجرای تعهدات مربوط به این کنوانسیون می باشد .

هم اکنون تنها دو کشور در جهان به این کنوانسیون نپیوسته اند : اسرائیل و مصر .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian