پارلمان عراق اعلام کرد که در انتخابات بی قاعدگی وجود داشته و از این رو خواستار برگزاری انتخابات جدیدی شد . پارلمان ، فسخ کمیسیون انتخاباتی را درخواست نمود و خواهان انتخابات مجددشد .

در بغداد ضد و خورد های شدیدی اتفاق افتاد که در پی آن ۱۸ نفر تلف شدند . مقتدا صدر که در انتخابات فسخ شده پیروز شده بود ، از عملکرد پارلمان ایراد گرفت ، و از مردم عراق خواست تا سلاح های خود زمین بگذارند .

چهار انباری که دستگاه های مرتبط با انتخابات و صندوق های رای گیری در آن قرار داشت ، طعمه ی حریق شد . هر چند این عمل جنایتکارانه نمی تواند از شمارش مجدد آرای به صورت دستی جلو گیری نماید .

نخست وزیر حیدر عبادی ، از نمایندگان مجلسی که شکست خود را نپذیرفته اند و به جای شمارش مجدد آرا ، خواهان انتخابات جدیدی می باشند ، ایراد گرفت . تنها دیوان عالی کشور عراق قادر است تا نتایج انتخابات را لغو کند .

مقتدا صدر اعلام کرد ، همکاری خود را با کمونیست های ائتلاف برای پیروزی افزایش خواهد داد . این تشکیلات که در انتخابات مقام دوم را کسب کرده بود ، از مبارزین کهنه کار مدافع ایران و ضد عناصر جهادی تشکیل شده است . ائتلاف جدید از این پس دارای ۱۴۱ کرسی در پارلمان جدید می باشد ، تعداد کرسی های لازم برای کسب اکثریت باید ۱۶۵ باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian