کردهای پ ی د ، در حالی که خواستار الحاق به جمهوری عرب سوریه می باشند ، سیاست کردستان تحمیلی شمال سوریه را دنبال می کنند ( روژاوا ) .

پ ی د که شاخه ی سوری پ ک ک ترکیه می باشد ، می کوشد تا دولتی مستقل در شمال سوریه به کمک ایالات متحده ، فرانسه و اسرائیل ایجاد نماید . آنها در سال ۱۹۸۰ به صورت پناهندگان سیاسی به این منطقه آمده بودند و به دنبال سیاست کردستان تحمیلی بر جمعیت عرب و مسیحی منطقه بودند . آنها در این منطقه اقدام به خلع مالکیت بدون پرداخت خسارت ، و بردن اجباری جوانان درون میلیشیای حامی ایالات متحده و تدریس ایدئولوژی پ ک ک در مدارس به زبان کردی بودند .

در هفتم ماه اوت ۲۰۱۸ ، پ ک ک ترک مدارس مسیحی و آشوری دربیسه یه ( سوریه ) را بست ، چرا که آنها مخالف طرح آموزشی آنها بودند-با وجود آنکه مقام معظم رهبانی کلیسای حساکیه موریس آمسی با این موضوع شدیداََ مخالفت می کرد

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian