پارلمان جزایر مارشال در ۲۶ ماه فوریه ۲۰۱۸ ، اصل ارز مجازی را تصویب کرد
(Declaration and Issuance of the Sovereign Currency Act 2018 )
این ارز توسط موسسه ای اسرائیلی نما ، تحت نام ساورنی (اس او وی ) عملی خواهد شد .

جزایر مارشال ، ارتشی ندارند ، دفاع و امنیت آنها توسط ایالات متحده تضمین شده ، و از آنجاییکه پول رایجی ندارند ،از دلار استفاده می کنند .

هیچ گونه تضمینیSovereignمطابق با صندوق بین المللی پول ، پروژه ی ساورنی
برای پول شویی از سرمایه هایی که از تروریزم حمایت می کنند ایجاد نمی کند . از این رو نمی توان آن را به دلار تبدیل نمود .

این چشم انداز پارلمان جزایر مارشال را به وحشت انداخته ، و در تاریخ ۱۲ نوامبر برای به کار بستن آن تصمیم خواهد گرفت ، و امکان سانسور دولت هیلدا هاین وجود دارد .

هم اکنون ونزوئلا تنها کشور جهان است که از ارز مجازی ( پترو ) استفاده می کند . هرچند این ارز در بازار تثبیت نشده ، و تنها در بخش منابع طبیعی این کشور استفاده می شود .این روش توانسته از سقوط فاجعه بار واحد پولی بولیوارنو ، جلو گیری نماید .

از ابتدای سال ۲۰۱۸ ، انگلستان ، کانادا ، سنگاپور ، ترکیه و ایران ، در حال بررسی ازاستفاده و طرح ارز مجازی خود می باشند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian