Suriye ve Rus birlikleri İdlib’teki (Suriye) cihatçı gruplarına yönelik bombardımanlarına yeniden başladılar.

El Kaide buna tepki olarak şemsiyesi altında beş ayrı grubu Fathboutou (« kararlı olun! ») adı altında bir araya getirdi. Bu grup 30 000 savaşçıya, NATO’nun mali ve silah desteğine ve ortak bir komutanlığa sahip. Söz konusu gruplar:

 Tanzim Hurras ed-din (Dinin Muhafızları, Nisan 2018’den açıkça El Kaide üyesi olduğunu beyan eden grup)
 Ensar’ul İslam (« İslam’ın Savunucuları »)
 Ensar’ud Din (« Dinin Savunucuları »)
 Liva el-Mukatilin el-Ensar (« Yardımcı Savaşçılar Tugayı »)
 Tensikiyat el-Cihat (« Cihat Koordinasyon Kurulu »)

Bu gruplar Batılılarla iletişimlerinde sadece Suriye, Rus ve İran « rejimlerine » karşı yürüttükleri « devrimci savaştan » söz etmektedirler. Aksine Araplarla kurdukları iletişimde sadece « İslam Milletinden », « kafirlere karşı cihattan » ve « şeriattan » söz etmektedirler.

Çeviri
Osman Soysal