قشون نظامی سوریه و روسیه بمباران عناصر جهادی ادلیب را آغاز کردند . در پاسخ ، القاعده گروه خود را به پنج بخش مشخص تقسیم کرده است که آنها را ( فتح بوتو به مفهوم قوی باشید ) نامیده است . آنها حدود سی هزار مبارز دارند که توسط سازمان ناتو هزینه و تسلیحات آنها فراهم می شود و مقر نظامی آنها نیز با این سازمان یکی است . این گروهک ها عبارتند از:

 نگهبانان دین که از سال ۲۰۱۸ تشکیل شده اند
 مدافعان اسلام
 مدافعان مذهب
 بریگاد جنگجویان مضاعف
 کمیته ی نظم دهنده ی جهاد

در گذارشات خود به رسانه های غربی ، این گروه ها مبارزه ی انقلابی علیه رژیم سوریه ، روسیه و ایران را مطرح می کنند . اما در گذارشات خود به رسانه های عرب آنها ملت اسلامی ، جهاد علیه مشرکین و شریعت را .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian