به گفته ی خبرگذاری اسرائیلی ، بنیامین ناتانیاهو و رئیس موساد یوسی کهن در تاریخ ۲۲ ماه نوامبر ۲۰۲۰ به عربستان سعودی سفر کردند تا با ولیعهد این کشور نشستی داشته باشند

اسرائیل و عربستان سعودی روابط دیپلماتی رسمی با یکدیگر ندارند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian