Ruanda hükümeti, Fransa’nın soykırımdaki rolü hakkında bir rapor yayınladı. ABD’li hukuk bürosu Levy Firestone Muse tarafından hazırlanan rapor, Fransa’nın aynı zamanda hem soykırımdaki sorumluluğunu, hem de suç ortağı olmadığı sonucuna varıyor.

Hazırlanan rapor Vincent Duclert başkanlığında tarihçiler tarafından hazırlanan Fransız hükümeti raporu ile paralellik göstermektedir.

Çeviri
Osman Soysal

titre documents joints