به گزارش آژانس خبری دولت های عضو ناتو : طرفداران باشگاه فوتبال متالیست خارکوف (طرفداران کی اف) و طرفدران باشگاه فوتبال چورنومورتس اودسا (طرفداران روس ها) در حاشیۀ مسابقات فوتبال برای قهرمانی ملی، روز جمعه 2 می 2014، در اودسا باهم زد و خورد کرده اند. طرفداران چورنومورتس به خانۀ سندیکا عقب نشینی می کنند و برخی از آنها به سوی متالیست ها تیراندازی می کنند. سرانجام در اثر استفاد ه هر دو جبهه از کوکتل مولوتوف ساختمان به آتش کشیده می شود و چهل نفر کشته می شوند [1].

مسکو فورا مسابقۀ فوتبال را از آتش سوزی خانۀ سندیکا تفکیک کرد. وزیر امور خارجه قویا مسئولیت مقامات کی اف و پراوی سکتور را یادآور شد، بی آن که در مورد تعداد رسمی قربانیان معترض شود [2].

هیچ تصویری از برخورد یا زد و خورد طرفداران دو تیم فوتبال دیده نیم شود و هیچ تصویری فرار چورنومورتس ها را به داخل ساختمان خانۀ سندیکا نشان نمی دهد. در گزارش قبلی یعنی گزارشی که توسط یورو نیوز تهیه شده، تنها طرفداران کی ا ف را می بینیم که به سوی پلیس سنگ و آجر پرتاب می کنند.

البت هاز تاریخ این گزارشات تعبیر غرب مورد اعتراض قرار گرفته است. به گزارش برخی سایت های اوکرائنی، اگر چه درست است که هولیگا نهای مدافع کودتاگران کی اف در حاشیۀ مسابقه علیه نیروهای انتظامی اقدام کردند و کاملا درست است که فدرالیست ها را نیز کتک زده اند، ولی رویاروئی دو گروه واقعیت ندارد.

خانۀ سندیکا از چند هفتۀ پیش مرکز فرماندهی فدراتیست ها بود. در پایان روز، طرفداران کودتاگران کی اف بهآ نجا حمله کردند. پس از به آتش کشیدن چادرهائی که در محل بر پا شده بود، خانۀ سندیکا را محاصره کردند و طی بیست دقیقه به سوی ساختمان کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

سرانجام آتش سوزی در دو نقطه از ساختمان زباه کشید، از طبقۀ هم کف و طبقۀ دوم. دود از این دو ناحیه به طبقات بالاتر و راه پله ها سرایت کرد.

جمعیت به دو دسته تقسیم شده بودند، آنهائی که می خواستند به ساکنان زندانی شده در داخل ساختمان یاری رسانند و اکثریتی که شاد و مسرور بودند. برخی با فیلم برداری از اجساد گوئی به پیروزی خود می بالنند. افرادی که از طبقات بالا به پائین سقوط می کردند، در حالی که دود و آتشی در آن جا دیده نمی شد. تا این که مأموران آتش نشانی آمدند.

وقتی هولیگان ها، پس از مداخلۀ مآموران آتش نشانی، وارد ساختمان شدند، درهای بسته ای را باید به زور باز می کردند. سپس اجسادی را کشف کردند که خودشان از آنها فیلم گرفته اند.

تصاویر عکاسی شده توسط هولیگان ها اجساد اشخاصی است که گوئی در اثر دود خفه شده اند البته بی آن که هیچ اثر سوختگی داشته باشند. غالب اجساد تنها ازن احیۀ صورت یا دست دچار سوختگی شده اند. ولی بخش های دیگربدن آنها سالم است، و حتی لباس آنها در آتش نسوخته است و در اتاق هائی که نشان می دهند هیچ اثری از آتش سوزی دیده نمی شود. برخی از اجساد روی زمین کشیده و جابجا شده اند.

تمام نشانه ها حاکی از این امر است گه یک گروه آدم کش وارد ساختمان شده اند و در حالی که بخش دیگر ساختمان در آتش می سوخته است، تلاش کرده اند بخش زخمی شدۀ بدن اجساد را با بنزین بسوزانند تا نشان جنایتشان را استتار کنند.

چنین تعبیری صحیح بنظر می رسد زیرا وقتی هولیگان ها وارد می شوند، تعدادی از اتاق به هم ریخته و ویران شده است.

ترجمه توسط
حمید محوی

[1Voir par exemple : « À l’origine, la vengeance de supporters de football », AFP, 4 mai 2014.

[2«Заявление МИД России о трагических событиях в Одессе», communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, 2 mai 2014, 23h57.