گاهنامۀ هنر و مبارزه/جغرافیای سیاسی

وزیر دفاع فرانسه، ژان ایو دریان Jean-Yves Le Drian گزارشات رادیو بین المللی فرانسه دربارۀ هم دستیِ ده نفر از شخصیت های نظامی و قدیمی فرانسه با جهاد طلبان درجنگ را تأیید کرد. او مشخصاً یادآور شد که چنین رویدادهائی بسیار نادرند.

در این رویدادها مانند رویدادهای گذشته، همۀ نظامیان قدیمی فرانسه که در جنگ در کنار جهاد طلبان موضع گرفتند از لژیونرها و یا اعضای ادارۀ امنیت خارجی DGSE بوده اند، آقای وزیر می توانست هیئتی رسمی برای رسیدگی به استخدام جهاد طلبان بین این یگانها گسیل کند. ولی هیچ کاری در این زمینه انجام نداد.

ما به سهم خودمان تأیید می کنیم که این گروه از نظامیان قدیمی از وزارت دفاع پیروی نمی کنند، ولی از سوی کاخ الیزه، به درخواست ژنرال بنوآ پوگا، فرماندۀ ستاد فرماندهی رویس جمهور مأموریت دریافت کرده اند (او را در عکس بالا می بینید).

پیش از این، به تاریخ فوریۀ 2012، تعداد 19 نفر از نظامیان فرانسوی که جهاد طلبانِ « ارتش آزاد سوریه » [1]را سازماندهی می کردند در سوریه بازداشت شدند. این نظامیان در چهارچوب توافقی با رئیس جمهور نیکلا سرکوزی طی آزاد سازی باب عمرو که فرانسه در آنجا امارات اسلامی را مستقر کرده بود، در دو نوبت آزاد شدند. سپهبد ادوارد گیو Édouard Guillaud که برای آزادی نخستین گروه اسرای فرانسه به مرز سوریه و لبنان آمده بود، اعلام کرد که این افراد جزء لژیونرهای قدیمی بوده اند. با وجود این، ابزارهای اطلاعاتی ناتو که هنگام دستگیریشان به دست ارتش سوریه توقیف شده بود، و استقبال رسمی و بجا آوردن احترام نظامی سپهبد از آنان خلاف این ادعا را نشان می داد. چنانکه پرونده هائی که سفیر سوریه به سازمان ملل متحد تحویل داده و سفیر فرانسه ژرار آرو Gérard Araud نیز اصلیت آن را تأیید کرده است، در ژانویه 2014، فرانسه و ترکیه القاعده را مسلح کردند تا به امارات اسلامی عراق و شام حمله کند [2].

می خواستند از طرح ایالات متحده برای ایجاد کردستان مستقل در عراق و شمال سوریه جلوگیری کنند. ولی پس از توافقی با ایالات تحده، در مه 2014، فرانسه با امارات اسلامی عراق و شام ترم مخاصمه کرد و نظامیانش را سازماندهی آنان فرستاد. در ژوئن 2014، امارات اسلامی عراق و سام به دولت اسلامی (داعش) تبدیل شد و پس از اعلام خلیفه در بخشی از عراق به تصفیۀ قومی دست زد. طی بمباران اتحادیۀ ضد داعش، پاریس و واشنگتن بر آن بودند که اسلام گرایان بی آن که تلفات سنگینی به آنان وارد سازند، به منطقه ای بکشانند که بر اساس طرح رایت (planWright) برای آنان تعیین شده بود. در هر صورت، در نوامبر 2014، ایالات متحده از این عملیات برای حذف دیوید دروژون David Drugeon استفاده کرد که نشریات ایالات متحده با پافشاری او را به مثابه افسر ادارۀ امنیت خارجی که در بطن القاعده فعالیت دارد معرفی می کردند [3].

آخرین نظامیان قدیمی فرانسه که در نبرد علیه ارتش سوریه کشته شدند، در آوریل 2014 طی حمله به دهکدۀ مسیحی بنام صیدنایا در رأس عناصر القاعده انجام وظیفه می کردند. وقتی جسد ده نفر از آنان را کشف کردند، آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد، خالکوبی پرچم فرانسه روی شانه هایشان بود.

ترجمه توسط
حمید محوی

[1« La débâcle de Syrie », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 4 avril 2012.

[2Lire l’intervention de Bachar Ja’afari in « Résolution 2165 et débats (aide humanitaire en Syrie) », Réseau Voltaire, 14 juillet 2014.

[3David Drugeon était probablement l’officier traitant des Frères Kouachi responsables du massacre de Charlie Hebdo. Cf. « Selon McClatchy, Mohammed Mehra et les frères Kouachi seraient liés aux services secrets français », Réseau Voltaire, 9 janvier 2015.