ارتش لبنان با ابتکار عمل خود ، از وضعیت به وجود آمده ی سیاسی منطقه استفاده کرد و به مقر داعش در ارصال حمله برد . در پی عملیات مشت آهنین ، توانست امیر یوسف آمون ( که در عکس دیده می شود ) و ده تن از عناصر او را دستگیر کند .

این نخستین باری است که در سطح جهان ، یکی ازامرای داعش دستگیر میشود . در این حمله که از سوی ارتش لبنان صورت می گرفت ، این فرد زخمی و بستری شد ، و می بایستی به سرعت مورد بازجویی قرار بگیرد.

در پایان ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ ، ارتش لبنان توانسته بود یکی از امرای القاعده را با نام مجید المجید دستگیر کند . این شخص در برابر حاکم نظامی مدرکی ارائه نمود که در آن رابطه ای میان شاهزاده بندر بن سلطان و بسیاری از مسئولین سیاسی عرب را نشان می داد . با این وجود ، توافقی میان دولت لبنان و کشور عربستان سعودی به وجود آمد . کشور عربستان در آن زمان ، مبلغ ۳ میلیارد دلار تسلیحات نظامی را در اذای از میان بردن این مدرک وعده داد . مجید المجید به علت جراحاتی که داشت هم زمان با این پیشنهاد از دنیا رفت و مدرک ارائه شده ی او نیز کنار گذاشته شد . سعودی ها به وعده ی خود عمل نکردند - اما پول های زیر میزی بسیاری رد و بدل شد - برخی از مسئولین سیاسی لبنان می کوشند تا از دستگیری احمد یوسف آمون بهره ببرند و بار دیگر این سند را رو کنند .

در صورتی که ارتش لبنان بتواند زندانی خود را نگه دارد ، قادر خواهد بود تا روابط میان سازمان تروریستی و خاندان سلطنتی سعودی و رئیس جمهور ترکیه اردوغان و مدیر سابق سیا دیوید پترائوس را آشکار سازند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian