رئیس نیروی هوایی هند مارشال بیرندر سینگ دانوآ به ۱۲۰۰۰ فرمانده ی نیروی هوایی هند نامه ای ارسال نمود و از آنها درخواست کرد تا با شنیدن آماده باش کوتاه ، خود را برای نبردهای جدیدی آماده کنند .

ژنرال دانوآ به طور مشخص به تهدیدات تروریست ها در منطقه ی جامو و کشمیر اشاره داشت .

اخیراََ مشخص شده که شمار زیادی از نیروهای داعش با ترک سوریه ‌، از طریق کشور پاکستان به منطقه ی کشمیر عاظم شدند .

تا کنون تنها دو افسر ارشد هند به افسران زیر دست خود نامه ای فرستادند : ژنرال ک م کاریاپا در تاریخ اول ماه مه ۱۹۵۰ و ژنرال ک سوندارجی در تاریخ اول ماه فوریه ۱۹۸۶ .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian