نخست وزیر نارندرا مودی و وزیر منطقه ی اوتار پرادش ، یوگی آدیدیانات

جهان زیر سلطه ی کورونا ویروس به سر می برد . طرح قرنطینه ، حکومت نظامی ، فاصله ی گذاری اجتماعی ، بسته شدن مدارس و موسسات ، بیمارستان های پر از بیمار ، و سفرهای بین المللی در حالت توقف. زندگی میلیاردها انسان دگرگون شده است .

کلیه ی دولت های جهان انتقادات مبنی بر سخت گیری های موجود را حذف می کنند . در کشورهای دموکرات غربی موضوع اصلی حقوق بشر مطرح شده . و بحث پیرامون سخت گیری های موجود به شدت مطرح می باشد .

خیابان ها و مراکز تجاری خالی از مردم می باشد مانند نقطه ای از جهان که هشت میلیون نفر جمعیت جامو کشمیر را تشکیل می دهند که توسط هند اشغال شده و در برابر کمبودهای متعددی قرار گرفته است که هیچ مربوط به موضوع ویروس بیولوژیک نمی باشد ، بلکه ویروس تنفر ، پیش داوری و عدم گذشت در آنجا حاکم است . این ویروس ها در لابراتوارهای ار سی سی ساخته شده اند که مرکز ساخت ایدئولوژی حزب حاکم هندوستان می باشد . (بی ژی پی )

منطقه ی جامو کشمیر بیش از ده ماه در وضعیت حکومت نظامی قرار دارد . این حکومت نظامی به طور خشنی از سوی ۹۰۰ هزار نظامی هندو ایجاد شده که این منطقه را بیش از هر نقطه ی دیگری از جهان نظامی کرده است . مردم در خانه های خود حبس می باشند و در برابر درب منزلشان یک سرباز ایستاده است . این منطقه به صورت بزرگترین زندان رو باز می باشد . کودکان نمی توانند به مدرسه بروند . بیماران از رفتن به بیمارستان محروم اند ، اموات به صورت متعارفی به خاک سپرده نمی شوند . این سرکوب ها برای مقابله با خواسته ی قانونی ساکنین منطقه می باشد ، به خصوص اعتراضی است در برابر وعده های انجام نشده ی رهبران هند در ارتباط با دولت خودمختار، وتمامیت ارضی و هویت مردم این منطقه.

ویروس تنفر که در هند برای سرکوب سیصد میلیون اقلیت مسلمان هند منتشر شده ، توانسته آهسته ولی پیوسته اصول انسانیت را به کام مرگ بکشاند ، به خصوص در کشوری که در گذشته از داشتن سنت های دیرینه و تنوع نژادی به خود افتخار می کرد .

امروزه همه چیز تغییر کرده است .

کشور هند به سوی عدم تحمل مذاهب دیگر روی آورده و خشونت قومی پس از سر کارآمدن نخست وزیر در سال ۲۰۱۴ آغاز شده است . شهروندان مسلمان به وسیله ی میلیشیای ( ار اس اس ) در جامعه سرکوب می شوند و رهبران ( بی ژی پی ) با سخنان کینه توزانه این فشارها را افزایش می دهند .یوگی آدیانات ، که راهب هندو می باشد و وزیر منطقه ی اوترا پرادش - بزرگترین منطقه ی هند به شمار می آید - بارها مسلمانان را تهدید کرده است . و در رابطه با تظاهرات صلح آمیز زنان علیه قانون شهروندی ( س آ آ ) ، او اظهار داشته که آنها باید با گلوله تغذیه شوند تا با بیریانی . در یکی از این تظاهرات عمومی ، شخصی از حامیان وی اظهار داشت که باید زنان مسلمان را از درون قبور بیرون آورد و به آنها تجاوز کرد .

برنامه ی ( هندوتوا ) بی ژی پی و ار اس اس ، دیگر یک راز نیست . این طرح تنفر از تفکر نازی های هیتلر و فاشیزم موسولینی پیروی می کند . پیروان آنها معتقدند که هند به هندو ها تعلق دارد : مسلمانان هندی ، مسیحیان و دیگر اقلیت ها به صورت شهروندان درجه دو به حساب می آیند و باید از فرهنگ هندی تبعیت کنند تا اجازه ی اقامت در هند را داشته باشند . به گفته ی نویسنده ی معروف هند آرونداتی روی ، حزب ار اس اس ، مسلمانان هند را به یهودیان آلمان تشبیه می کند و معتقد است که آنها محلی در هند ندارند . و اشاره کرده رهبران بی ژی پی بارها مسلمانان را خائنان خارجی نامیده اند و جای آنها را در قبرستان و یا پاکستان به حساب می آورند . محقق فرانسوی کریستوف ژافرلو گفته است ٬٬ ملی گرایان هندی خود را فرزندان زمین می خوانند ، و مسلمانان و مسیحیان را حاصل سلطه جوی خارجیان به حساب می آورند٬٬.

پس از پیروزی بی ژی پی در سال ۲۰۱۴ ، ٬٬ گرایشات هندی ٬٬ و تاریخ سنت های هندی به شدت مورد حمایت واقع شد . حتا کتاب های تاریخ باز نویسی شدند تا وسیله ای برای ترویج حاکمیت هندو و نماد های این دین باشند ، همچنین به تاریخ طولانی مدت حاکمیت مسلمانان در این کشور پایان داده شود . تمام جاده هایی که نام پادشاهان مغول را داشتند تغییر کرده اند و تمام رهبران مسلمانان متهم به کشتار هندو ها شدند . حتا تاج محل از این تهاجم در امان نبوده است . دولت اوتار پرادش این مکان را از سال ۲۰۱۷ از رده ی مکان های توریستی حذف کرده است . تنفر رهبر منطقه ی اوتار پرادش ، یوگی آدیانات اعلام کرده است که تاج محل نمی تواند بخشی از فرهنگ هند به حساب آید ، و این مکان یک معبد هندو می باشد .

در نخستین دور انتخابات بی ژی پی ، شعار ایجاد تحول اقتصادی بوده که این امر باعث شد تا مشارکت های بین المللی ترویج یابد . نخست وزیر مودی و همکارانش برای طرح ٬٬ اول مذهب هندو ٬٬فعالیت کرد تا ٬٬ هندوستان کشور اقتدار گرا و ناسیونالیست هندو باشد ٬٬. از این رو بی ژی پی به طور سیستماتیک کنترل اغلب سازمان های دولتی را به دست گرفت .

سامانت سوبرامانسان سال پیش در گاردین نوشته که این بزرگترین بحران هند طی ۷۲ سال گذشته بوده است . همچنین اضافه کرد که ٬٬ دادگاه های هند ، و بخش بزرگی از رسانه ها ، آژانس های اطلاعاتی و کمیسیون انتخاباتی تحت فشار سیاست های مودی قرار دارند ٬٬ . رابطه میان رسانه های هندو فوق ملی گرا و بی ژی پی ، ابعاد خطرناکی به خود گرفته است . بخش بزرگی از اطلاعات هند و جامعه ی معدنی این کشور رسانه های ملی گرا را به صورت ٬٬ سخن گویان دولت مودی ٬٬ نامیده اند .

این ترس وجود دارد که ایدئولوژی هندوتوا ، باعث سرنگونی قانون اساسی هند شود . در گاردین سوبرامانیان اضافه کرده ٬٬ ظرافت های قانون اساسی٬٬ ، نمی توانند با طرح بی ژی پی همراه باشند ، چرا که این طرح شهروندان را بر اساس مذهب دسته بندی می کند . به این خاطر است که رهبران بی ژی پی ، بارها اصول لاییک سیاست هند را محکوم کرده اند . پراگیا تاکور ، یکی از سیاست مداران بی ژی پی منطقه ی بوپال ، ناتورام قدس قاتل گاندی را یک قهرمان ملی نامیده است . پراگیا تاکور در بمب گذاری قطار سامجوتا اکسپرس که حدود ۶۸ کشته در سال ۲۰۰۷ به جای گذاشته متهم شناخته شده است .

انگلیسی ها برای پس نشاندن استقلال هند ماهاتما گاندی را روی کار آوردند و ملی گرایان را پاک سازی کردند . اما گاندی برای جامعه ی کاستی مبارزه کرد و مخالف دولت لاییک هند بوده است .او جدایی طلبی مسلمانان را تشویق نمود و با وجود آمدن کشور پاکستان کشتار عظیمی به وجود آمد . ماهاتما گاندی از وضعیتی که به وجود آورده بود وحشت داشت و می کوشید تا آن را آرام کند ،رهبر منطقه ی ساوارکار ، ناتورام قدس که از تقسیم کشور هند با او مخالفت کرد ، او را قتل رسانید .

به این صورت ، طرح ملت هندو به وسیله ی ار اس اس ، که قدمت چند دهه را داشت ، به طور روش مندی در حال تحقق می باشد و به وسیله ی ویروس تنفر اقلیت های مذهبی را مورد تهدید قرار می دهد . همانگونه که سوبرامانیان موفقیت ار اس اس و بی ژی پی ٬٬ را با گفتارهای کینه توزانه ٬٬ و ٬٬مکتبی نمودن رسانه ها ٬٬و ٬٬ دروغ پراکنی های
روزانه ی رسانه ها ٬٬ عنوان کرده است . اکثریت پیروان مذهب هندو در این بازی قرار گرفتند . دیگران تنها سکوت کردند ، چرا که هر صدای مخالفی با عنوان خائن تعبیر شده است .

برای بعضی ها ، این رفتار روان پریش در کشور چند ملیتی هند بسیار عجیب است ، اما برای ار اس اس توانسته این عامل روان پریش را در رهبری و زندگی مردم گسترش دهد . این روش کنار گذاری و تقسیم بندی ، در کشور دموکراتیک دیگری غیر قابل عمل می باشد ، اما در هندوستان مذهب هندو ، توانسته حزب بی ژی پی را قدرتمند نماید و قدرت ایدوئولوژی هندو را مطرح کند .

پیروزی سال ۲۰۱۹ مودی ، توانست نقس تازه ای به او و پیروانش بدهد . طرح هندوتوا ، به سرعت عملی شد و میدان را برای همه چیز باز گذاشت . نخستین مرحله در تاریخ پنجم ماه اوت گذشته بوده که دولت جامو و کشمیر را که اکثریت آنها مسلمان می باشند حذف نمود . برای این کار دولت هند حدود صد هزار سرباز به دره ی کشمیر فرستاد و خطوط تلفنی و اینترنت این منطقه را قطع نمود و حکومت نظامی برقرار نمود و کلیه ی رهبران سیاسی و دست اندر کاران اجتماعی و حتا کودکان زیر ۱۸ سال را زندانی کرد . این رفتار تا امروز ادامه دارد ، و ساکنین بی گناه کشمیر را به دوران تاریک تاریخ فرستاده است .

در قرن شانزدهم ، نخستین امپراطور مغول معبد جايين رام در آیودیها را نابود می سازد و به جای آن یک مسجد بنا می کند . در سال ۱۹۸۰ موبد ماهانت آوایدیانات می خواهد عدالت را برقرار کند . در سال ۱۹۹۲ ، از پیروان او یوگی آدیانات ، مردم را به تخریب این مسجد دعوت می کند .

در مرحله ی بعدی بی ژی پی تخریب مسجد ببری در آیودیها را اعلام می کند که چندین دهه قدمت دارد . این مسجد در قرن شانزدهم ساخته شد و در سال ۱۹۹۲ به دست هندوهای افراطی نابود شد .این موضوع باعث شد تا در سراسر هند تظاهرات مذهبی بر پا شود که حدود دو هزار نفر کشته به جای گذاشت . در ماه نوامبر گذشته ، دادگاه عالی هند حکم عجیبی را تصویب کرد . با اینکه تخریب مسجد را غیر قانونی اعلام می کرد ، به حزبی که عامل این کار بود دستور داد تا معبدی به جای این مسجد بنا کند . این حکم باعث گردید تا بزرگترین اقلیت مذهبی هند در ٬٬ بی امنیتی دائم ٬٬ به سر ببرد.

مرحله ی سوم طرح هندوتوا ، اجازه داد تا با قانون شهروندی ، اقلیت های مذهبی افغانستان ، بنگلادش ، و پاکستان بتوانند شهروند هند باشند - به جز مسلمانان این کشورها . اما این قانون بلافاصله مخالف قانون اساسی خوانده شد و آن را طرح بی ژی پی خواندند که قصد داشت مسلمانان را به حاشیه بکشاند . دفتر عالی حقوق بشر سازمان ملل علیه این قانون اعتراض خود را به دیوان عالی هند تقدیم کرده است .

با وجود تظاهرات گسترده ، که بخش عوامل پیشتاز جامعه ی هند نیز شرکت داشتند ، اهداف بی ژی پی تغییر نکرده است . بر عکس به طور علنی مخالفت خود را با مسلمانان اعلام می کند .در گفتگوی رسانه ای سوبرامانیان سوامی ، که نماینده ی بی ژی پی می باشد ، مسلمانان را عامل آشوب نامیده است و اظهار داشته که قانون نباید از آنها حمایت کند . این سخنان باعث شده تا اظهارات ضد اقلیت ها بیشتر شود .

بدترین مرحله و برای تنبیه این آشوب گران ، به مدت سه روز در ماه فوریه ی گذشته تمام مغازه ها و مسجاد مسلمانان در شمال شرقی دهلی نو ، به دست هندوهای خشمگین به آتش کشیده شد . ده ها مسلمان در برابر پلیس کشته شدند . نیویورک تایمز در این رابطه نوشت ٬٬ که این نتیجه ی افراط گرایی هندوها بوده است که دولت نارندرا مودی از آن حمایت می کند ٬٬. سیاست بی ژی پی باعث شد تا افراط گرایان هندو تقویت شوند .

در سال ۲۰۰۲ ، ۵۹ زائر هندو در بازگشت از زیارت آیودیها ، در آتش سوزی قطار کشته می شوند . پیروان یوگی آدیانات این سانحه را به مسلمانان انتقام جو نسبت دادند . نارندرا مودی با کمک رهبر منطقه ی گوجرات یک هزار مسلمان را به قتل می رساند .

اعمال خشونت آمیز دهلی نو به آتش سوزی های گوجرات در سال ۲۰۰۲ شباهت دارد که بیش از هزار مسلمان توسط هندوهای افراطی کشته شدند . در آن زمان نیز پلیس به علت عدم دخالت محکوم شد . مودی در آن زمان رهبر دولت بود . او سال ها از ورود به انگلستان و ایالات متحده به خاطر قتل عام گوجرات محروم بود .

شاهزمان حاک ، مدیر بخش اردوی ( اینالکو پاریس ) در رابطه با کشتار دهلی و ٬٬ رهبری آتش سوزی های دهلی علیه اقلیت مسلمان مطالبی نوشته بود که به قتل عام پنهان در جامعه ی ما توصیف گردید . ٬٬ او خود از مسلمانان هند می باشد و از ناراحتی شخصی خود در ارتباط با این سرنوشت شوم مسلمانا ن بسیار اظهار نگرانی کرده است .

به همین علت کمیسیون آمریکایی آزادی ادیان بین الملل ، کشور هند را در لیست سیاه خود قرار داده است . گذارش سالانه ی این کمیسیون نوشته که شرایط آزادی ادیان در هند تحت حکومت مودی بسیار تنزل کرده است و اجازه داده تا اقلیت ها و مراکز مذهبی آنها در معرض تخریب قرار بگیرد و سخنان کینه توزانه و پر تنفر نیز اشاعه یابد .

هم اکنون که جهان در برابر بحران بهداشتی عجیبی قرار گرفته ، مودی و پیروان هندوتوا مسلمانان را به صورت مروجین ویروس کورونا معرفی می کنند . در رسانه ها اسلام هراسی به صورت ( جهاد کورونا ) -(کورونا تروریزم ) - ( بیو جهاد ) - و هشتگ نسبت به آن ادامه دارد . آرونداتی روی، یادآوری کرده که چگونه بی ژی پی از ویروس کورونا علیه مسلمانان استفاده می کند که به عملکرد آلمان نازی در اشاعه ی تیفوس میان یهودیان شبیه بوده است .

دولت بی ژی پی ، برای مبارزه با ویروس کورونا ، ویروس تنفر را نیز اشاعه داده است . همانگونه که واشنگتن پست اشاره می کند ٬٬ زمانی طول نکشید که پاسخ دولت هند نسبت به ویروس کورونا ، با اسلام هراسی نخست وزیر نارندرا مودی همراه باشد .
٬٬

اقلیت های مذهبی هند پیوسته رنج می کشند . برنامه ی ملی گرای بی ژی پی ، با روی کرد قوم گرای خود در حال رشد است . امروزه صحبت از تنزل اقتصادی است که به علت مبارزه با ویروس کورونا طی چند هفته کاملاََ مشهود است . اما قرنطینه ی چندین ماهه ی منطقه ی جامو و کشمیر به دست فراموشی سپرده شده است . ضروری است تا دیدبانان حقوق بشر بین الملل به این منطقه سفر کنند و خود شاهد اوضاع حاکم باشند .

متاسفانه ، طرح هندواتوا ، مناطق بزرگی از هند را آلوده کرده و هیچ واکسنی برای آن وجود ندارد . جامعه ی بین الملل از آنجاییکه دل مشغول مشکلات دیگری است ، سکوت گذیده است . چنانچه وجدان بشریت بیدار نشود ، اقلیت های مذهبی هند به خصوص سرنوشت ۲۰۰ میلیون مسلمان ، در جنگ برای ادامه ی حیات در معرض خطر قرارمی گیرد .

کمی به خود آییم ، و تعادل را بر قرار سازیم ، و دنیایی پر از گذشت ایجاد کنیم . قدرت های بزرگ که در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر و آزادی های اساسی مدعی هستند باید نقش اساسی و مسئولیت پذیری خود را نشان دهند و این برخوردها را با اقلیت های مذهبی هند پایان دهند . در غیر این صورت ، ریاض محمد خان ، نماینده ی سابق وزارت امور خارجه ی پاکستان ، در مجله ی داوون اظهار داشته ٬٬ سیاست استثنا گرایی و تنفر و انتقام جویی ٬٬ دنیا را به نابودی خواهد کشانید .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian