درتاریخ ۶ ماه فوریه ۲۰۱۸ ، طوایف بادیه نشین وفادار به جمهوری عرب سوریه ، سعی کردند تا سرزمین های اشغال شده توسط نیروهای دموکراتیک سوریه را پس بگیرند ( نیروهای مکمل ایالات متحده که شامل کردهای استقلال طلب می باشند ) . از این جهت محل استقرار آنها را که در ۵۰۰ متری پایگاه نظامی ایالات متحده بود ،بمباران کردند .

در تاریخ ۷ ماه فوریه ۲۰۱۸ ، همان طوایف سنی ، به همراه میلیشای هزاره ی شیعه ، کوشیدند تا جایگاه های گازی کاشام را نیز پس بگیرند که در اشغال مبارزین مزدور پنتاگون بوده است ..مبارزینی که به جهت ایجاد نیروهای امنیت مرزی به وجود آمده بود . با وجود آنکه این واحد به طور رسمی هنوز تشکیل نشده ، اما مبارزین آن شامل عناصر داعشی و آنارشیست های یه په گه می باشند .

نیروهای ائتلاف بین المللی ضد داعش ، به حمایت از عناصر داعشی و آنارشیست های یه په گه پرداختند و باعث کشته شدن بیش از صد تن از مردم سوریه شدند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian