مجلس گرجستان ، ملداوی و اکراین در شهر شیزینو در دوم ماه مارس ۲۰۱۸ ، کنفرانس مشترکی را راه انداز نمودند.

در این کنفرانس ، اعلامیه ی مشترکی از سوی روسای جمهور سه کشور منتشر شد که در آن گذارش گردید : روسیه کشورهای آنها را به اشغال خود در اوستی جنوبی و آبخازی ، ترانسنیستری ، کریمه و دنباس در آورده است

نماینده های مجلس این سه کشور همراه مسئولینی از ایالات متحده ، اعلام نمودند که ( برای توسعه و دموکراسی ) را برای گرجستان ، اوکراین ، آذربایجان و Guamسازمان
مولداوی ) بار دیگر راه انداز خواهند کرد .

هر چند آذربایجان در این کنفرانس حضور نداشته . چرا که نمی تواند کنترل قره باغ را در دست داشته باشد ( زیرا ارمنستان متحد روسیه می باشد )

توسط فشار بیل کلینتون و جرج دبلیو بوش به وجود آمد تا از این طریق بتوانندGuam
خطوط انتقال نفت و گاز را در این مناطق ایجاد کنند ، تابه این صورت روسیه را دور بزنند و به لحاظ نظامی در این کشور ها امنیت بر قرار کنند . این پروژه ناکام ماند و این سازمان نیز از میان رفت.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian