ولترشبکه

در حال راه اندازی علیه روسیه می باشد Guam سازمان

+

مجلس گرجستان ، ملداوی و اکراین در شهر شیزینو در دوم ماه مارس ۲۰۱۸ ، کنفرانس مشترکی را راه انداز نمودند.

در این کنفرانس ، اعلامیه ی مشترکی از سوی روسای جمهور سه کشور منتشر شد که در آن گذارش گردید : روسیه کشورهای آنها را به اشغال خود در اوستی جنوبی و آبخازی ، ترانسنیستری ، کریمه و دنباس در آورده است

نماینده های مجلس این سه کشور همراه مسئولینی از ایالات متحده ، اعلام نمودند که ( برای توسعه و دموکراسی ) را برای گرجستان ، اوکراین ، آذربایجان و Guamسازمان مولداوی ) بار دیگر راه انداز خواهند کرد .

هر چند آذربایجان در این کنفرانس حضور نداشته . چرا که نمی تواند کنترل قره باغ را در دست داشته باشد ( زیرا ارمنستان متحد روسیه می باشد )

توسط فشار بیل کلینتون و جرج دبلیو بوش به وجود آمد تا از این طریق بتوانندGuam خطوط انتقال نفت و گاز را در این مناطق ایجاد کنند ، تابه این صورت روسیه را دور بزنند و به لحاظ نظامی در این کشور ها امنیت بر قرار کنند . این پروژه ناکام ماند و این سازمان نیز از میان رفت.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.