هفتاد و پنج تن از خبرنگارانی که در سوریه و در منطقه ی ٬٬ شورشیان٬٬ فعالیت می کردند ، از اسرائيل طلب کمک کردند . آنها خواسته اند از مرز عبور کنند و به اروپا بازگردند .

این خبرنگاران ، که نام آنها اعلام نشده ، به طور عمده جزو مبارزین نمی باشند . بلکه پوشش خبری به عهده ی آنها بوده و البته به جمهوری عرب سوریه جنایاتی را نسبت دادند مانند استفاده از سلاح شیمیایی .

در ابتدا بیشتر این خبرنگاران از سوی خبرگذاری هایی نظیر ال عربیه ، بی بی سی ، الجزیده ،فرانس ۲۴ ، و اسکای ، مورد بهره برداری قرار گرفتند ، در عین حال هیچ رسانه ی بین المللی خواهان همکاری مجدد با آنها نمی باشد .

سازمان ام آی ۶ بریتانیا ، نماینده هایی برای ارسال تصویر و شهادت برای رسانه های غربی در این منطقه قرار داده بود .با وجود ۳ میلیون یورو که سالانه صرف این تبلیغات می شد ، بعدها به صورت مبارزه علیه داعش مطرح گردید ، در واقع از همان ابتدای بحران در سوریه ، آنها مامور تایید جنگ علیه جمهوری عرب سوریه بودند .

آلیس راس و یان کوبین و راب ایوانز و مونا محمود : گاردین ٬٬ چگونه بریتانیا جنگ تبلیغاتی علیه داعش در سوریه راه انداخت . سوم ماه مه سال ۲۰۱۶

“فن آوری تبلیغات نظامی مدرن”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, شبکه ولتر, 19 مه 2016, www.voltairenet.org/article191834.html

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian