جنبش ٬٬ جلیقه های زرد ٬٬ که در تمام نقاط فرانسه از ۱۷ ماه نوامبر ۲۰۱۷ دست به شورش و عصیان زدند ، در اول ماه دسامبر دومین دوره ی خود را در پایتخت آغاز خواهد کرد

این تظاهرات سبب طغیان و آتش سوزی هایی شده که از خیابان شانزه الیزه آغاز گردید و سپس به محله های مرکزی پاریس گسترش یافت . و در بعد از ظهر همان روز به جنوب فرانسه ، در شهر مارسی و آوینیون کشیده شد. چنین تظاهراتی از صد سال گذشته در فرانسه رخ نداده بود ، صد ها تن در این میان زخمی شدند .

تظاهر کنندگان به بالا بودن بی اندازه ی سطح زندگی و مالیات های اجباری که تا ۳۰ ٪ طی ده سال اخیر افزایش یافته بود اعتراض داشتند . این گرانی باعث فرو پاشی طبقه ی اجتماعی شد که در روند جهانی شدن شرکت نداشت .

نیروهای امنیتی از عهده ی این تظاهرات بر نیامدند . و از این رو به طور گسترده از گاز اشک آور استفاده نمودند ، تا حدی که با کمبود وسایل برقراری نظم مواجه شدند .

بر عکس برکسیت بریتانیا ، و انتخابات دونالد ترامپ در ایالات متحده ، و ائتلاف ضد سیستم حاکم در ایتالیا ،شدت این جنبش در غرب علیه تاثیرات جهانی شدن ، بی نظیر بوده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian