ولترشبکه

جنبش جلیقه های زرد ، در فرانسه ، بلژیک و بلغارستان گسترش یافته

+

جنبش جلیقه های زرد که از ۱۷ ماه نوامبر ۲۰۱۸ در فرانسه آغاز شد ، هم اکنون به استان های برون مرزی این کشور ، و بلژیک و بلغارستان گسترش یافته است .

به گفته ی وزیر امور داخلی فرانسه ، اوج این تظاهرات در ۱۸ ماه نوامبر در ساعت ۱۷ بوده است که در آن ۲۳۷۷۱۰ نفر شرکت داشته اند . هنوز ارقام دیگری در دست نیست.در حال حاضر ،هنوز از نحوه ی تظاهرات اطلاعاتی وجود ندارد ، چرا که تظاهرکنندگان برج های دیدبانی تشکیل دادند .

در حالی که این تظاهرات صلح آمیز بوده ، اما خشونت هایی به صورت مقطعی در آن انجام شده ، اما منشاء آنها مشخص نمی باشد . خشونت ها به طور گسترده از سوی رسانه ها برای بی اعتبار ساختن تظاهرات گذارش شد ه.

در بخش های اقیانوس هند فرانسه ، در۱۴ منطقه از ۳۴ بخش جزیره ی رئونیون ، منع رفت و آمد اعلام شده است .

این جنبش سازمانی ندارد ، و از طریق اینترنت گستردش یافته . در این تظاهرات بخش متوسط جامعه ، در مناطق خارج از شهر ، که هم اکنون به داخل شهر ها کشیده شده، شرکت دارند . تظاهرات آنها به خاطر فشار مالیاتی است .

در مجمع عمومی ۲۱ نوامبر ، کاندیدای سابق انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ ، ژان لاسال ، خود نیز با زیر پا گذاشتن قوانین ، به هنگام جلسه ی پرسش از دولت ، جلیقه ی زردی به تن کرد . رئیس مجمع عمومی ، ریچادر فراند ، اعلام کرد علیه او تحریماتی اعمال خواهد شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.