لیگ عرب نشست اقتصادی خود را از ۱۹ تا ۲۰ ماه ژانویه ی ۲۰۱۹ در بیروت آغاز می کند .

این فرصتی خواهد بود تا جمهوری عرب سوریه به این لیگ برگردانده شود .

دمشق اعلام کرده که این سازمان باید موقعیت خود را در قبال سوریه مشخص کند ، چرا که سوریه برای ورود مجدد حاضر نیست دست نیاز به سمت آنها دراز کند .

در لیگ عرب مشاجرات سنگینی صورت گرفته تا ورود مجدد سوریه و حضور بشار اسد در آن مشخص شود .

نحوه ی عمل سازمان به صورتی است که خواهان حذف دمشق نمی باشد و نمی خواهد دولت شبح مانند حامی ایالات متحده را که در خارج از این کشور حضور دارد به رسمیت بشناسد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian