Beş yıldan beri, Çin ve Rusya, bankalar arası SWİFT elektronik fon transferi sistemine alternatif bir sistem yürürlüğe sokmaya çalışmaktadırlar.

Merkezi Brüksel’de blunan SWİFT sistemi (Society for Worldwide İnterbank Financial Telecommunication), ABD’nin denetimi altındadır.

18 Eylül 2014’te, Avrupa Parlamentosu, « Ukrayna’daki mevcut durum ve AB-Rusya ilişkilerinin durumuna ilişkin » kararında (Sayı: 014/2841(RSP)), Rusya’nın SİWFT sisteminden çıkarılmasını öneriyordu. Moskova ise buna yanıt olarak ülke içerisindeki para transferleri için, SPFS (Система передачи финансовых сообщений) adlı alternatif bir sistem yürürlüğe koymaya başladı. Bu sistem, Aralık 2017’de faaliyete geçti. Bu yapıya 500’den fazla Rus bankası bağlandı ve bazı yabancı bankalar da sisteme entegre olmaya başladı.

Çin’in sorunu Rusya’nınkinden biraz farklıdır. Siyasi yaptırımlara karşı önlem almak ve bağımsız bir banka para transferi sisteminin kurulması değil ama döviz piyasalarında tam olarak konvertibl olmasa da Yuan para cinsinden virmanlar gerçekleştirilmesi söz konusudur.

8 Ekim 2015’ten beri Beijing, SWİFT ile varılan mutabakat sonucunda, yurtdışına yapılan Yuan transferleri için bir sistem geliştirmektedir: CİPS (önce Cross-Border İnter-Bank Payments System, ardından China İnternational Payments System).

Ne olursa olsun, Rus merkez bankasına göre SPFS ve CİPS geçtiğimiz haftadan itibaren birbiriyle bağlantılı hale getirilmiştir.

Çeviri
Osman Soysal