Voltaire İletişim Ağı

Çin ve Rus bankaları Batının sistemi karşısında özerkleşiyor

+

Beş yıldan beri, Çin ve Rusya, bankalar arası SWİFT elektronik fon transferi sistemine alternatif bir sistem yürürlüğe sokmaya çalışmaktadırlar.

Merkezi Brüksel’de blunan SWİFT sistemi (Society for Worldwide İnterbank Financial Telecommunication), ABD’nin denetimi altındadır.

18 Eylül 2014’te, Avrupa Parlamentosu, « Ukrayna’daki mevcut durum ve AB-Rusya ilişkilerinin durumuna ilişkin » kararında (Sayı: 014/2841(RSP)), Rusya’nın SİWFT sisteminden çıkarılmasını öneriyordu. Moskova ise buna yanıt olarak ülke içerisindeki para transferleri için, SPFS (Система передачи финансовых сообщений) adlı alternatif bir sistem yürürlüğe koymaya başladı. Bu sistem, Aralık 2017’de faaliyete geçti. Bu yapıya 500’den fazla Rus bankası bağlandı ve bazı yabancı bankalar da sisteme entegre olmaya başladı.

Çin’in sorunu Rusya’nınkinden biraz farklıdır. Siyasi yaptırımlara karşı önlem almak ve bağımsız bir banka para transferi sisteminin kurulması değil ama döviz piyasalarında tam olarak konvertibl olmasa da Yuan para cinsinden virmanlar gerçekleştirilmesi söz konusudur.

8 Ekim 2015’ten beri Beijing, SWİFT ile varılan mutabakat sonucunda, yurtdışına yapılan Yuan transferleri için bir sistem geliştirmektedir: CİPS (önce Cross-Border İnter-Bank Payments System, ardından China İnternational Payments System).

Ne olursa olsun, Rus merkez bankasına göre SPFS ve CİPS geçtiğimiz haftadan itibaren birbiriyle bağlantılı hale getirilmiştir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.