Artsakh devlet başkanı Arayik Harutyunyan (fotoğraf) 11 Ekim 2020’de İsrail’i 2016’daki « 4 gün savaşı »na aktif olarak katılmakla ve 2020’deki savaşa bilinçli bir şekilde müdahil olmakla suçladı.

Ona göre, Türkiye ve Azerbaycan’ın soykırım niyeti, bu iki devletin halkının 1894-95 ve 1915-23’de gayrimüslimlere ve özellikle de Ortodoks Ermenilere yönelik yaptıkları göz önünde bulundurulduğunda şüphe götürmemektedir.

İsrail, çatışmaların başlamasından üç gün ve savaşın başlamasından üç gün sonra Azerbaycan’a silah tedarik etti [1]. Halen İsrailli subaylar bu silahların kullanımı konusunda Azerbaycan ordusuna danışmanlık yapmaktadır.

Devlet Başkanı Harutyunyan’a göre, « nihai çözümden » kurtulanların sığınağı olduğunu iddia eden İsrail, hazırlanmakta olan soykırımı görmezden gelemez. Dürüst olsaydı, her türlü soykırımı önlemek istediğini iddia eden bir ülke olarak derhal çatışmadan çekilirdi.

Çeviri
Osman Soysal

[1« Azerbaycan, Artsakh’a karşı İsrail tarafından silahlandırılıyor », Voltaire İletişim Ağı, 4 Ekim 2020.