جو بایدن خود را رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می خواند ، او اکیپ خود را به مردم معرفی کرد . پس از اعلام نتایج رسمی که به نفع وی خواهد بود ، او با دفتر ترامپ تماس خواهد گرفت و محتوای پرونده های موجود را درخواست خواهد کرد .

این ماموریت از سوی قانون اساسی ایالات متحده پیش بینی نشده است ، اما پس از هر بار تغییر روسای جمهور این کشور پس از جنگ جهانی دوم این رویه ادامه داشته است .

یک سوم همکاران جو بایدن از بخش صنایع دفاعی می باشند ، که در راس سه اتاق فکری قرار دارند ، که عبارتند از :
Center for Strategic and international Studies (CSIS),
Center for a New American Security ( CNAS),
Rand,
General Dynamics,
Raytheon,
Northrop Grumman,
Lockheed Martin.

One Third of Biden’s Pentagon Transition Team Hails From Organizations Financed by the Weapons Industry”, Sarah Lazare, In these Times, November 11, 2020.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian