Jean-Marc Ayrault

Na de vernietiging van de parel van de Marine van de Verenigde arabische emiraten op 1 oktober, aarzelen de legers van de oliedictaturen van de Golf de oorlog tegen de Syrisch-arabische republiek voort te zetten. Het is voor ieder duidelijk dat de grond-zee raket die de golf-klievende catamaran heeft vernietigd een hoog ontwikkeld wapen is dat men nog nooit op het slagveld had gezien. Hij was niet door de Houthis gelanceerd, noch door de partizanen van de vroegere president Saleh, die niet over zo’n wapen beschikken, maar door Rusland, dat in het geheim sinds de zomer in Jemen aanwezig is.

Het idee van een coördinatie van de jihadisten zonder de inmenging van de Verenigde Staten, via hun locale bondgenoten alléén, kan men zich des te moeilijker voorstellen daar de rivaliteit tussen Saoedi Arabië en Qatar niet heeft opgehouden de voorafgaande etappes van de oorlog te ondermijnen.

Washington anticipeert dus de enige optie die overblijft: directe militaire confrontatie.

De Verenigde Staten hebben de 64 Staten en de drie internationale instellingen, die zich bij de zogenaamde anti-Daesh coalitie hebben aangesloten, gesolliciteerd om een aanval op Damascus te lanceren. In de praktijk zijn alleen Canada, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk aanwezig. Het idee is kruisraketten op Damascus en Latakia te lanceren, en het Syrisch-arabische leger te bombarderen. Het project was tijdens de Atlantische Raad van 27 september aan de leden van de Navo aangekondigd. Het werd gesteund door senator John McCain in het Wall street Journal.

Deze operatie houdt in een reorganisatie van de huidige voorbereiding van de bevrijding van het door Daesh bezette Mossoul in Irak. Nu al heeft een ieder kunnen constateren dat het objectief van deze Coalitie niet meer het aangekondigde is, maar de verandering van bezetter van Mossoul. Het gaat er niet om daar de representatieve Iraakse autoriteiten voor in de plaats te zetten, noch zijn historische bevolking, maar alleen de Soennietische Irakiërs om op die wijze een « Soennistan » te creëren. De Coalitie heeft Daesh niet gebombardeerd, maar heeft niet geaarzeld « bij vergissing » een militie van vrijwillige Sjiieten die de stad van het obscurantisme kwam bevrijden te vermorzelen. President Recep Tayyip Erdoğan heeft uit de school geklapt door in het journaal Sabah te hebben verklaard dat wanneer Mossoul eenmaal bevrijd was de stad aan zijn bewoners zou behoren, « alleen de arabische soennieten, de turkmenen en de soennietische koerden kunnen er blijven ». In andere woorden stelt de Coalitie zich voor het werk dat Washington aan Daesh had toevertrouwd af te maken. Diens werkelijke objectief is zijn goedkeuring te hechten aan de door de jihadisten uitgeoefende etnische purificatie, met name het afslachten van de christenen en de Yezidische Koerden, om een religieus homogene Staat te creëren.

Zoals we al meerdere malen hebben aangekondigd zou Daesh van Mossoul naar Rakka en Deir ez-Zor moeten migreren, op de manier waarop het Jarablous heeft geëvacueerd: zonder strijd te leveren.

Reagerend op het project het Syrisch-arabische leger te bombarderen heeft Rusland de installatie in Syrië van de luchtafweergeschut batterijen S-300 en S-400 onthuld. Volgens de Russische experts zijn deze wapens niet alleen in staat welk vliegtuig dan ook in de vlucht te vernietigen, de steelse vliegtuigen inbegrepen, maar ook de kruisraketten. Daar deze situatie zich op het slagveld nog nooit heeft voorgedaan, weet niemand of het waar is. Maar sinds eeuwen hebben de Russen nog nooit gelogen over de prestaties van hun bewapening.

Deze aankondiging heeft in Israël tot grote onrust geleid waar de experts er sindsdien van zijn overtuigd dat het deze Russische wapens waren die één van hun vliegtuigen heeft neergehaald en een andere geraakt toen Tsahal op 13 september het staakt-het-vuren tijdens het Aïd [het Grote Feest of Offerfeest] heeft geschonden. Het Israëlische hoofdkwartier heeft verklaard zijn militaire machtspositie zowel in Syrië als in Libanon te hebben verloren.

De Verenigde Staten hebben geantwoord door de Russische ambassade in Damascus door jihadisten te laten bombarderen. Rusland heeft de aankomst in de Middellandse Zee van drie nieuwe oorlogsschepen aangekondigd, terwijl zijn vliegdekschip —dat in juli verwacht werd— onderweg is.

Bewust van het gevaar van een kernoorlog, heeft Frankrijk zijn minister van Buitenlandse Zaken naar Moskou gestuurd. Deze heeft een resolutie-project over Aleppo gepresenteerd dat hij wil deponeren bij de Veiligheidsraad. Dit zou voor het Westen een middel kunnen zijn met opgeheven hoofd aan deze confrontatie te ontkomen. Daar ik het niet heb gelezen kan ik dit resolutie-project niet commentariëren. Maar de Franse pers loopt over van op verkeerde gegevens gebaseerde artikelen over de crisis van Aleppo. Momenteel herbergt de stad tussen 1,4 et 1,5 miljoen personen die partizanen van de Republiek zijn. Het Oostelijk deel herbergt tussen 25.000 en 30.000 personen. De verhouding ligt dus tussen 46 en 50 keer meer bevolking in het Westen dan in het Oosten, en is niet dus evenredig zoals men suggereert. Het zijn de Jihadisten die de bewoners van Oost-Aleppo, die probeerde te ontvluchten tijdens de wapenstilstand van het Aïd hebben neergeschoten. Het zijn ook zij die het voor de door hen in gijzeling gehouden civiele bevolking van Aleppo bestemde humanitaire konvooi van de Syrische Rode Croissant hebben verbrand. Na aan alle bewoners van Oost-Aleppo, hetzij burgers of strijders, hetzij Syriërs of buitenlanders tijdens de Aïd de mogelijkheid te hebben aangeboden de stad te verlaten, hebben het Syrische leger en diens Libanese, Russische en Iraanse bondgenoten een operatie tegen de jihadisten gelanceerd met het risico eveneens de burgers die in gijzeling worden gehouden te doden. Dit op basis van resolutie 2249 van 2015 welke de Lidstaten van Uno vraagt « een eind te maken aan de speciaal door Isis, eveneens bekend onder de naam Daesh, zowel als door het el-Nosra Front en welke andere aan Al-Qaeda verbonden individuen, groepen, ondernemingen of eenheden dan ook gepleegde terroristische acties ».

De Russische minister van Buitenlandse zaken, Sergey Lavrov, heeft zijn Franse homoloog Jean-Marc Ayrault op de hoogte gebracht van verschillende amendementen die hij wenste opgenomen te worden in het resolutie-project. Hij heeft voorgesteld dat men terugkeert naar de termen van het akkoord van het Aïd. Maar het is niet waarschijnlijk dat Washington accepteert hier op terug te komen, dat wil zeggen dat het erkent dat er geen gematigde rebellen zijn in Syrië. Het project —geamendeerd of niet— zal zaterdag aan de Veiligheidsraad gepresenteerd worden. President Poetin komt op 19 oktober naar Frankrijk.

Vertaling
Bart Ero