ولترشبکه

آماده سازی برای آزادی منطقه ی شرق حلب

+

در حال حاضر ، دست کم ده هزار عنصر جهادی القاعده تحت فرمان شیخ سعودی عبدالله آل-موحسینی ، منطقه ی شرقی حلب را تحت اشغال خود قرار دادند. ائتلف بین المللی آنها را ٬٬ انقلبیون سوری ٬٬ یا ٬٬ شورشیان میانه رو ٬٬ معرفی می کند و به حمایت از آنها می پردازد ، این در حالی است که توسط ارتش عرب سوری و گروه حزب الله محاصره . شدند ، و تا هفته ی پیش همچنان توسط تونل های زیر زمینی به آنها مهمات و آذوقه می رسید به رغم اقدامات مکرر روسیه برای گشودن دو راهرو برای آنکه ساکنان و عناصر جنگجو از شهر خارج و به سوی ادلیب راهی شوند ، اما تا کنون کسی قادر به خروج از منطقه ی شرقی حلب نشده و در آنجا همچنان دادگاه هرسناک عناصر اسلمی در جریان است .ساکنانی که کوشیدند به . منطقه ی تحت حمایت دولت ملحق شوند از سوی عناصر جهادی به قتل رسیدند

در حالی که ستاد ارتش آماده ی بمباران گروه های عناصر جهادی می شد ، رئیس جمهور پوتین از آنها خواست تا پایان انتخابات ریاست جمهوری ایالت متحده هیچ عملی را انجام ندهند ؛ چرا که هر حمله ی روسی می توانست در انتخاب هیلری کلینتون موثر واقع شود و به این گونه جهان را . به سوی جنگ سوم جهانی سوق دهد

نیروهای ناتو از این قطع موقت نبرد بهره بردند تا سنگر شرقی حلب را متلشی سازند و بتوانند مهمات را به آنجا گسیل دارند . اگر چه این منطقه مواسلتی توسط عناصرجهادی و نیروهای کمکی آنها در منطقه ی شرقی حلب به صورت گازنبری احاطه شده ، اما نیروهای حزب الله . هم چنان سنگر خود را در آنجا حفظ کرده اند

ارتش عرب سوری موفق به انهدام تونل ها شده . شورشیان جهادی و ساکنینی که توسط آنها به . گروگان گرفته شده اند دیگر آذوقه ای ندارند

وزیران دفاع سوریه و روسیه و ایران و حزب الله در روزهای آینده قرار است در دیداری با یکدیگر توافقی به جهت آزاد سازی قریب الوقوع شرق حلب داشته باشند نظر به اقدامات انتحاری عناصر جهادی ، نبرد باید در ابتدا به صورت بمباران قدرتمندی باشد ، در حالی که نیروهای زمینی باید بتوانند مقر خود را حفظ کنند و چنانچه برخی از عناصر جهادی اقدام به تسلیم خود نمودند آنها . را زندانی نمایند

. در ادامه ی فرایند آزاد سازی حلب ، ادلیب نیز آزاد خواهد شد

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.

ناتو برگرد خانه !
NATO Go Home !
ناتو برگرد خانه !
بوسيله ى تی یری میسان‬
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
ژئوپولیتیک
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
بوسيله ى تی یری میسان‬
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
بوسيله ى تی یری میسان‬
معامله ی قرن
معامله ی قرن
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
تغییر رژیم های سیاسی ؟
تغییر رژیم های سیاسی ؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
شش طرح متضاد نظام جهانی
شش طرح متضاد نظام جهانی
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه