شهردارد دیاربکر ، که اخیراََ توسط دولت یلدیریم منصوب شده ، که خود پس از برکناری شهردار منتخب مردم روی کار آمد ه ، مجسمه ی آشوری روبروی شهرداری را از جای کند .

مجسمه ی گاو نر بالدار -لاماسو – توسط شهردار سابق ه د پ به جهت تجلیل از جماعت آشوری در روبروی شهرداری نصب شده بود . دیاربکر به لحاظ تاریخی یک شهر آشوری است ، که امروزه ساکنین آنجا کردها می باشند . حزب اقلیت ه د پ ، اغلب از جانب کردها معرفی شده ، در حالی که شامل دیگر اقلیت و منجمله آشوری ها می باشد .

در ۱۶نوامبر ۲۰۱۶ ، دولت یلدیریم ، تنها شهردار آشوری ترکیه را از کار بر کنار کرد ، او خانم فبرونیه آکیول ( شهردار ماردان ) بود .

ارول دورا ، نماینده ی آشوری ه د پ ،هنگام حضور در مجلس از دولت در این باره توضیحاتی خواست . اما پاسخی دریافت نکرد .

آشوری ها بازماندگان امپراطوری آشوری می باشند ، که یکی از کهن ترین تمدن های بشری است ( قرون چهاردهم و ششم قبل از میلاد ) . آنها امروزه اکثراََ مسیحی می باشند . قانون کشور ترکیه اجازه ی بنای کلیسا را به مسیحیان نمی دهد . اقلیت آشوری در کشورهای عراق و سوریه از سوی داعش در اولویت حملات قرار دارند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian