ولترشبکه

بینامین ناتانیاهو با نژاد پرستان اتزما یهودیت ائتلاف به وجود آورده

+

در حالی که ژنرال بنی گانتز در انتخابات قانونگذاری اسرائیل انتخاب شده است ، بنیامین ناتانیاهو با حزب نژاد پرست اتزما یهودیت با امید برنده شدن در انتخابات ، ائتلافی وجود آورده

ژنرال بنیامین ( بنی ) گانتز با دو رهبر گذشته ی ستاد ارتش و حزب میانی یايير لاپید نیز اتحادی به وجود آورده . آمار نشان می دهد که او می تواند حزب لیکود متعلق به بنیامین ناتانیاهو را شکست بدهد .

اتزما یهودیت بازمانده ی سازمان تروریستی ربی میر کاهن ایالات متحده می باشد ( لیگ دفاع از یهودیت ) . این حزب مانند نازی ها به سلسله مراتب نژادی به مانند نازی ها اشاره دارد . و امیدوار است بتواند روابط جنسی میان نژاد ها را منع کند و دشمنان میهن را بیرون براند ( که مقصود اعراب اسرائیلی می باشند ).

جراید ایالات متحده به شدت نسبت به این ائتلاف واکنش نشان دادند و ربی های بسیار متنفذ کاهنیزم را به نازی ها تشبیه کردند . باید دید که آیا آیپک ( لابی ایالات متحده موافق اسرائیل ) بنیامین ناتانیاهو را در ماه مارس به هنگام کنگره ی آتی خود که هم زمان با انتخابات اسرائیل می باشد ، خواهد پذیرفت یا نه .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.