در حالی که ژنرال بنی گانتز در انتخابات قانونگذاری اسرائیل انتخاب شده است ، بنیامین ناتانیاهو با حزب نژاد پرست اتزما یهودیت با امید برنده شدن در انتخابات ، ائتلافی وجود آورده

ژنرال بنیامین ( بنی ) گانتز با دو رهبر گذشته ی ستاد ارتش و حزب میانی یايير لاپید نیز اتحادی به وجود آورده . آمار نشان می دهد که او می تواند حزب لیکود متعلق به بنیامین ناتانیاهو را شکست بدهد .

اتزما یهودیت بازمانده ی سازمان تروریستی ربی میر کاهن ایالات متحده می باشد ( لیگ دفاع از یهودیت ) . این حزب مانند نازی ها به سلسله مراتب نژادی به مانند نازی ها اشاره دارد . و امیدوار است بتواند روابط جنسی میان نژاد ها را منع کند و دشمنان میهن را بیرون براند ( که مقصود اعراب اسرائیلی می باشند ).

جراید ایالات متحده به شدت نسبت به این ائتلاف واکنش نشان دادند و ربی های بسیار متنفذ کاهنیزم را به نازی ها تشبیه کردند . باید دید که آیا آیپک ( لابی ایالات متحده موافق اسرائیل ) بنیامین ناتانیاهو را در ماه مارس به هنگام کنگره ی آتی خود که هم زمان با انتخابات اسرائیل می باشد ، خواهد پذیرفت یا نه .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian