بریگاد بدر وارد سوریه شد .

این میلیشیای شیعه ی عراق بین ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جنگنده دارد . و توسط گارد انقلابی ایران کادر بندی شده است .

شعار آنها : ٬٬ امنیت عراق تنها با ادامه ی حیات سوریه ممکن خواهد بود ٬٬. می باشد .

ریاست جمهوری ایران می تواند سپاهیان خود را در سوریه به آنها ملحق سازد .

اتحاد نوینی در خاور میانه در حال شکل گیری است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian