منتشر ساختیم که SouthComدو هفته ی پیش مقاله ی بسیار مهمی در ارتباط با طرح
علیه کشور ونزوئلا می باشد [1]

این مقاله توسط استلا کالونی تهیه شده است . از سال های ۸۰ ، این زن پیوسته توطئه های انجام ٬٬Condorتوسط ایالات متحده را در عملیات ٬٬ Ourdisگرفته علیه ملت
با کمک سرویس های اطلاعات سری شیلی ، آرژانتین ، بولیوی ، برزیل ، پاراگوئه ، اوروگوئه ی به هنگام جنگ سرد را فاش ساخته . در سالهای ۷۰ او یکی از عوامل مقاومت در برابر دولت های دیکتاتوری آمریکای لاتین بوده است و امروزه بهترین متخصص تاریخ این منطقه به حساب . [2])می آید)
او همچنین از سی سال پیش باتمام رهبران احزاب چپ گرای آمریکای لاتین ، آشنایی و دوستی دارد .

این در حالی است که این زن اسطوره ای ، توسط تشکیلات احزاب چپ گرای بسیاری از کشورها مورد انتقاد قرار گرفته . از آنجاییکه آنها با بحث استدلالی مواجه نشدند ، اعتراضات آنها از موضوعات مطرح شده توسط این نویسنده همچنان ابعاد بزرگتری را به خود می گیرد.

آنچه که امروزه در آمریکای لاتین در حال وقوع است ،وضعیتی است که از سال ۲۰۰۲ در اروپا با انتشار کتاب من: در ارتباط باحملات ۱۱ سپتامبر [3] به وجود آمده : سازمان ها و احزاب چپ گرا ، اسناد و شواهد مربوط به پروژه ی ایالات متحده را رد می کنند ، و می کوشند تا صدای کسانی را که از وقوع خطری قریب الوقوع حکایت دارند ، ساکت سازند.

علیه پرزیدنت نیکولاس مادوروSouthComمقاله ی استلا کالونی از آنجاییکه عملیات
ثابت می کند ، در عین حال نشان می دهد که پنتاگون طرح ٬٬تغییر رژیم ٬٬ در این کشور را ندارد .
در حال حاضر اوضاع مانند سال های ۷۰ نمی باشد ، به صورتی که ایالات متحده دولت سالوادور آلنده را کنار بزند و کسی مانند ژنرال پینوشه سر کار بیآورد . بلکه هدف نابود ساختن دولت ونزوئلا می باشد ، تا طرفداران هوگو چاوز و مخالفان آنها طوری نابود شوند که دیگر نتوانند حکومتی را تشکیل دهند و در این بین تنها اراده ی واشنگتن خواهد بود که حکومت را به دست می گیرد.

مقاله ی استلا کالونی ، حزب چپ گرا و یا راست در برابر خود ندارد . هر کس مسئول عملیات خود می باشد . و این هرج و مرج هیچ اهمیتی نخواهد داشت ، زیرا موضوع اصلی اقتصادنمی باشد ، و تنها گزینه ی نظامی روی میز است . به صورتی که ملت در برابر نخبگان چند ملیتی قرار خواهند گرفت و دولت در برابر تهاجم خارجی .

خبر داریم و شاهد صف کشیدن قشون [4] آن با حالت آماده باش SouthComما از طرح
نظامی می باشیم . این به مفهوم آغاز به جنگ نمی باشد ، چرا که پرزیدنت ترامپ با آن مخالف است اما باید در برابر این تهاجم آماده باشیم .

آن چه که از ۱۷ سال پیش در خاورمیانه ی بزرگ روی داده [5] باید برای ما درس عبرتی باشد . در حالی که خبرگذاری های جهانی از وجود آشوب و بحران و جنگ در افغانستان ، عراق ، لبنان ، فلسطین ، تونس ، مصر ، لیبی ، بحرین ، سوریه و یمن ، به صورت خشونت های خود خواسته یاد می کنند ، اما ما شاهد وجود جنگی می باشیم که علیه کشوری هدایت نشده است ، بلکه پاسخی است به استراتژی های خارجی در منطقه ای خاص . که به عملیات ٬٬ کندر٬٬ در سال های ۷۰ شباهت دارد .

اما آن چه که در این بحران ها تازگی دارد ،استمرار دائمی آن است . ایالات متحده با ایجاد این بی نظمی قصد جایگزینی دولتی را ندارد . بلکه هدف آن نه تنها سرقت منابعی طبیعی است ، بلکه نابود سازی زیر ساخت های یک دولت و روابط اجتماعی درون آن می باشد [6] ، تا جایی که ملت ها ی این کشور ها در بربریت فرو بروند . زیرا این تنها وسیله ای است که خواهد گذاشت تا هیچ جبهه ی مقاومتی سازمان و تشکیل نشود .

جنگ های امپریالیستی مدرن با آن چه که دوران جنگ سرد اتفاق افتاد بسیار متفاوت می باشد . آنها تمام نشان و علائم فکری ما را بهم می ریزند و ما را به سمت نگرانی و اضطراب از اوضاع جهان متمایل خواهند ساخت .

نگرش اخلاقی ما به این موضوع هر چه باشد ، ما باید قبول کنیم که پنتاگون در حال پیاده سازی استراتژی آدمیرال آرتور سبرووسکی [7] می باشد ، که دوستش دونالد رامسفلد آنرا به صورت جنگ طولانی خلاصه کرده و توسط پرزیدنت جرج بوش پسر ، ٬٬ جنگ بی پایان ٬٬ نامیده شده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« Le "Coup de Maître" des États-Unis contre le Venezuela », par Stella Calloni, Traduction Maria Poumier, Réseau Voltaire, 11 mai 2018.

[2Operación Cóndor, Pacto criminal, Stella Calloni, Ciencias sociales, La Havana, 2006.

[3L’Effroyable Imposture suivi de Le Pentagate, Thierry Meyssan, Éditions Demi-lune.

[4Plan to overthrow the Venezuelan Dictatorship – “Masterstroke””, by Kurt W. Tidd, Voltaire Network, 23 February 2018.

[5Sous nos Yeux, Thierry Meyssan, Editions Demi-lune, 2017.

[6Cette doctrine s’appuie sur les expérimentations israéliennes. Voir « Faire la paix avec les États, faire la guerre contre les peuples », par Youssef Aschkar, Réseau Voltaire, 19 juin 2003.

[7« Le projet militaire des États-Unis pour le monde », par Thierry Meyssan, Haïti Liberté (Haïti) , Réseau Voltaire, 22 août 2017.