پس از انتشار اسناد مربوط به اگزون موبیل توسط رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو ، اعضای گروه لیما ماده ی نهم بیانیه ی خود را حذف کردند . در این متن ونزوئلا برای به خطر انداختن امنیت عمومی محکوم شده بود .

با این وجود کشورهای کانادا و پاراگوئای هنوز بر بیانات خود پافشاری می کنند . برای آنها گفته های اگزوموبیل و وزارت امور خارجه ی ایالات متحده
هم چنان معتبر است : با وجود اسناد و مدارکی که بیانات آنها را رد می کند ، به گفته ی آنها ارتش ونزوئلا یک کشتی اکتشافات نفتی در آبهای مورد منازعه با گوئیان را از منطقه خارج کرده است ( تصویر بالا ) .

بر عکس نوار های ضبط شده ، این حادثه در بستر اورنوک صورت گرفته ، که آبهای بین المللی مورد پذیرش ونزوئلا می باشد .

برای همه آشکار است که دولت گوئیان شب قبل از این حادثه ، توسط یکی از اعضای پارلمانی حزب خود با نام شارانداس پرسو ، که به کانادا فرار کرد و آنجا پناهنده شد سقوط کرد .

این دوگانگی نشان می دهد اگزون موبیل و وزارت امور خارجه ی ایالات متحده برای به وجود آوردن جنگ در آمریکای لاتین ، به دروغ متوصل می شوند .

با اینکه گروه لیما دور دوم ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را به رسمیت نشناخته ، کشور گوئیان و سانتا لوچیا ، اعتبار نامه ی سفرای جدید ونزوئلا را پذیرفته اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian