ولترشبکه

گروه لیما بر دستکاری های قهر آمیز ایالات متحده آگاه است

+

پس از انتشار اسناد مربوط به اگزون موبیل توسط رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو ، اعضای گروه لیما ماده ی نهم بیانیه ی خود را حذف کردند . در این متن ونزوئلا برای به خطر انداختن امنیت عمومی محکوم شده بود .

با این وجود کشورهای کانادا و پاراگوئای هنوز بر بیانات خود پافشاری می کنند . برای آنها گفته های اگزوموبیل و وزارت امور خارجه ی ایالات متحده هم چنان معتبر است : با وجود اسناد و مدارکی که بیانات آنها را رد می کند ، به گفته ی آنها ارتش ونزوئلا یک کشتی اکتشافات نفتی در آبهای مورد منازعه با گوئیان را از منطقه خارج کرده است ( تصویر بالا ) .

بر عکس نوار های ضبط شده ، این حادثه در بستر اورنوک صورت گرفته ، که آبهای بین المللی مورد پذیرش ونزوئلا می باشد .

برای همه آشکار است که دولت گوئیان شب قبل از این حادثه ، توسط یکی از اعضای پارلمانی حزب خود با نام شارانداس پرسو ، که به کانادا فرار کرد و آنجا پناهنده شد سقوط کرد .

این دوگانگی نشان می دهد اگزون موبیل و وزارت امور خارجه ی ایالات متحده برای به وجود آوردن جنگ در آمریکای لاتین ، به دروغ متوصل می شوند .

با اینکه گروه لیما دور دوم ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را به رسمیت نشناخته ، کشور گوئیان و سانتا لوچیا ، اعتبار نامه ی سفرای جدید ونزوئلا را پذیرفته اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.