وزیر داخلی اتریش مطابق با قانون ، که در ماه فوریه ی سال ۲۰۱۵ برای مسلمانان این کشور وضع شد، .دستور بستن ۷ مسجد و اخراج ۴۰ روحانی (از میان ۲۶۰ روحانی حاضر در این کشور ) را صادر کرد او ازروحانیونی که مراسمی برای کودکان با لباس نظامی ترتیب داده بودند ، ایراد گرفت و آنرا مغایر . با فعالیت های فرهنگی و قانونی آنها دانست

این روحانیون جزو اعضای ( گرگ های خاکستری ) می باشند که شاخه ی شبه نظامی حزب عملیات MHP – Milliyetci Hareket Partisi . ناسیونالیست گرا می باشد

. گرگ های خاکستری سازمان برتری طلب لائیک ترک وابسته به سازمان ناتو می باشد در سال ۱۹۸۱ ، عضو شماره ی دو این سازمان – محمد علی آکگا - برای به قتل رساندن پاپ ژان پل دوم کاردینال کازارولی پایان بخشد . گرگ های خاکستری Ostpolitik اقدام نمود ، تا به سیاست در پی کودتایی نافرجام ، دیگر اجازه ی فعالیت در ترکیه را نداشتند . آنها محکوم به قتل رساندن ۶۹۴ تن بودند که کشتار میدان تکسیم سال ۱۹۷۷ و کشتار ماراس در سال ۱۹۷۸ از آن جمله می

. باشند . هر چند به مرور زمان رفرم هایی دراعتقادات آنها صورت گرفته است به هنگام جنگ علیه سوریه ، گرگ های خاکستری اقدام به تجهیز بریگاد سلطان عبدالحمید نمودند – که اکثراََ از میلیشیای ترکمن تشکیل شده اند . آنها از حمایت سرویس های اطلعات سری ترکیه برخوردار می باشند ، و در پایگاه نظامی باییر-بوکاک ، آموزش نظامی دیده اند . در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ ، یکی از رهبران آنها که آلبرسلن چلیک نام داشت ، یکی از خلبانان روسی را به قتل . رسانید

. مقر اصلی آنها در اروپا و در شهر فرانکفورت آلمان می باشد

برای دولت ترکیه ، اقدام به اخراج ۴۰ امام از کشور اتریش – از هر فرقه ای که باشند – اقدامی علیه مسلمانان این کشور قلمداد می شود . کلیه ی هزینه های این روحانیون بر عهده ی دولت ترکیه . می باشد

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian