ولترشبکه

ا قداام اتریش علیه استفاده ی ابزاری از اسلام در مقاصد سیاسی

+

وزیر داخلی اتریش مطابق با قانون ، که در ماه فوریه ی سال ۲۰۱۵ برای مسلمانان این کشور وضع شد، .دستور بستن ۷ مسجد و اخراج ۴۰ روحانی (از میان ۲۶۰ روحانی حاضر در این کشور ) را صادر کرد او ازروحانیونی که مراسمی برای کودکان با لباس نظامی ترتیب داده بودند ، ایراد گرفت و آنرا مغایر . با فعالیت های فرهنگی و قانونی آنها دانست

این روحانیون جزو اعضای ( گرگ های خاکستری ) می باشند که شاخه ی شبه نظامی حزب عملیات MHP – Milliyetci Hareket Partisi . ناسیونالیست گرا می باشد

. گرگ های خاکستری سازمان برتری طلب لائیک ترک وابسته به سازمان ناتو می باشد در سال ۱۹۸۱ ، عضو شماره ی دو این سازمان – محمد علی آکگا - برای به قتل رساندن پاپ ژان پل دوم کاردینال کازارولی پایان بخشد . گرگ های خاکستری Ostpolitik اقدام نمود ، تا به سیاست در پی کودتایی نافرجام ، دیگر اجازه ی فعالیت در ترکیه را نداشتند . آنها محکوم به قتل رساندن ۶۹۴ تن بودند که کشتار میدان تکسیم سال ۱۹۷۷ و کشتار ماراس در سال ۱۹۷۸ از آن جمله می

. باشند . هر چند به مرور زمان رفرم هایی دراعتقادات آنها صورت گرفته است به هنگام جنگ علیه سوریه ، گرگ های خاکستری اقدام به تجهیز بریگاد سلطان عبدالحمید نمودند – که اکثراََ از میلیشیای ترکمن تشکیل شده اند . آنها از حمایت سرویس های اطلعات سری ترکیه برخوردار می باشند ، و در پایگاه نظامی باییر-بوکاک ، آموزش نظامی دیده اند . در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ ، یکی از رهبران آنها که آلبرسلن چلیک نام داشت ، یکی از خلبانان روسی را به قتل . رسانید

. مقر اصلی آنها در اروپا و در شهر فرانکفورت آلمان می باشد

برای دولت ترکیه ، اقدام به اخراج ۴۰ امام از کشور اتریش – از هر فرقه ای که باشند – اقدامی علیه مسلمانان این کشور قلمداد می شود . کلیه ی هزینه های این روحانیون بر عهده ی دولت ترکیه . می باشد

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.