حدود چهار هزار نفر که اغلب از کشورهای شرقی اروپا آمده بودند ، تماماََ به هزینه ی مجاهدین خلق در میتینگ سالیانه ی آنها در پاریس شرکت کردند .

مجاهدین خلق که توسط مریم رجوی اداره می شود ، در ابتدا سازمانی مارکسیستی بوده است ،سپس به صورت ارتشی مستقل با هزینه ی صدام حسین به او خدمت می کرده ، و درگذشته ٬٬ سازمانی تروریستی ٬٬ از سوی ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا به حساب می آمده- اما ، مدتی است آنها را ٬٬ مبارزین در راه آزادی ٬٬ نامیده اند [1].

آنها خود را به دست داشتن در تعداد بیشماری از حوادث تروریستی در ایران معرفی می کنند .

از سال های ۱۹۸۰ و هم اکنون نیز از حمایت بی چون و چرای سازمان سیا برخوردار می باشند و سالیانه در منطقه ی پاریس-ویلپنت ، چندین شخصین بین المللی را دعوت به شرکت در گردهمایی خود کرده اند ، و برای شرکت آنها ، مبالغ هنگفتی پرداخت می کنند . سخن رانان امسال این سازمان که توسط روزنامه نگارانی چون آلکس تایلور معرفی شده بودند ، شامل :
 رودی جولیانی ، وکیل دونالد ترامپ و شهردار سابق نیو یورک .
 نوویت گرین گریچ ، سخن گوی سابق اتاق نمایندگان ایالات متحده
 بیل ریچاردسون ، سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل
 مایکل موکاسی ، وکیل سابق ایلات متحده
 Opus Dei-لویی فرچ ، رئیس سابق اف بی آی و عضو
 استفان هارپر ، نخست وزیر کانادا
 فیلیپ دوست بلازی ، نماینده ی و وابسته ی سابق سازمان ملل و وزیر فرانسه
 راما یاد ، وزیر سابق فرانسه
 برنارد کوشنر ، وزیر سابق فرانسه و موسس سازمان پزشکان بدون مرز و پزشکان جهان

همچنین شخصیت هایی که به نمایندگی از عربستان سعودی ، اردن و عناصر جهادی سوریه در این گردهمایی شرکت داشتند .

سخنرانان با بهره گیری از التهابات داخلی ایران ، برای سرنگونی رژیم تهران ، شعارهایی سر دادند .

چنانچه برخی از عناصر مجاهدین خلق به فعالیت های ضد دولتی در ایران شرکت می کنند ، اما در حالی حاضر نقشی در اعتراضات معدنی نداشته اند . چرا که این اعتراضات به علت پایین آمدن سطح زندگی و در برخی نقاط به علت کمبود آب و مسائل امنیتی ، بوده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« Les Moudjahidin perdus », par Paul Labarique, Réseau Voltaire, 17 février 2004.