جمهوری خلق چین ، مدتی طولانی با فرقه فالون گونگ مقابله می کرده است [1] ، هم اکنون نیز با تعجب در برابر ٬٬ جنبش بازگشت به اورشلیم ٬٬ قرار گرفته .

این فرقه ی انجیلی در سال های ۱۹۲۰ در استان شاندونگ ( شمال شرقی چین ) به وجود آمد ، این منطقه دارای سنت مذهبی خاصی است که یگانگی میان مذهب و عقاید را ترویج می دهد . این فرقه پس از انقلاب ناسیونالیستی
از میان رفت ، اما هم اکنون در میان چینیان دور از وطن و مقیم افریقا
احیا شده است .

این فرقه از انگلستان توسط برادر یون ( در عکس فوق ) هدایت می شود ،که نام واقعی اش لیو زنینگ می باشد . این کشیش ، که در چین زندانی شده بود ، توانست با قدرت نامرئی شدن از بند خلاص شود .
او ۸۰ روز روزه داری کرد ، و قدرت هایی فوق عیسا مسیح از خود نشان داد .

مدت کمی است که این جنبش در جمهوری خلق چین ریشه دوانده ، و علت آن بازگشت چینیان به وطن می باشد . در بیجینگ این مسئله را به صورت خطری جدی پی گیری می کنند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1«Le Falun Gong, arme de la CIA contre le “Grand dragon rouge”», par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 20 août 2008.