اجلاس ۲۰۱۸ ابتکار برای سرمایه گذاری آتی در ریاض که در سال ۲۰۱۷ به وجود آمد ،قرار است سالانه برگذار شود . هر چند اکثریت سخنرانان و سرمایه گذاران خارجی ، در پی کشته شدن جمال قاشقچی از این اجلاس خارج شدند .

این اجلاس قرار بود تا به صورت ٬٬ داووس صحرا ٬٬ باشد . به هنگام نشست ۲۰۱۷ ، ولیعهد عربستان - محمد بن سلمان ( ام بی اس ) ، پروژه ی نئوم را ارائه داده بود : به صورت پناهگاه فرار مالیاتی در دریای سرخ ،برای نخبگان . همچنین اعلام کرده بود ، به زودی وهابیت را کنار خواهد گذاشت [1] .

طی سال جاری ، پروژه ی نئوم به کلوز کلاینفلد محول شد ، که یکی از گرداندگان گروه بیلدربرگ می باشد . و به کمک مصر ، در حاشیه ی ساحل غربی دریای سرخ مستقر شد . اسرائیل نیز می بایستی از این طرح حمایت کند

هیچ نشانی برای کنار گذاشتن وهابیت از سوی ولیعهد سعودی علنی نشد . و زنان تنها در کنار همسران و یا حامیان قانونی خود اجازه ی رانندگی بدست آوردند .

عقب نشینی حامیان و سخنوران اصلی این کنفرانس ، نشان از کنار گذاشتن ولیعهد عربستان از سوی کشورهای غربی دارد .

شورای اقلیت خاندان سعود ، از چند روز پیش به طور پنهانی جلساتی ترتیب می دهند ، تا برای جانشینی تاج و تخت عربستان تصمیم بگیرند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1“عربستان سعودی ممکن است دست از وهابیت بردارد”, ترجمه Sylvia Bejanian, شبکه ولتر, 30 اكتبر 2017, www.voltairenet.org/article198551.html