ولترشبکه

پیمان کوئینسی تنها از پادشاه عربستان حمایت می کند و نه از ولیعهد

اهالی پاناما که از بازداشت ژنرال نوریگا -دست نشانده ی واشنگتن- توسط این کشور را به یاد می آورند ، از سرنوشتی که در انتظار ولیعهد عربستان رقم خورده تعجب نمی کنند . موضوع جمال قاشقچی ، جزو کوچکترین جنایاتی است که توسط ام بی اس صورت گرفته ، اما آخرین جنایت او نیز می باشد . پیمان کوئینسی تنها از پادشاه عربستان حمایت می کند و نه از خاندان وی . از این رو ایالات متحده می تواند میلیاردها دلار به جیب بزند .

| بیروت (لبنان)
+
JPEG - 78.6 kb
پرزیدنت ترامپ در پذیرایی از ولیعهد عربستان ، سفارشات گران قیمت ریاض را به ایالات متحده یاد آوری نمود و لبخند زنان نتیجه گرفت : این در توان کشور شماست ، اینطو نیست ؟

موضوع قاشقچی یکی از نمونه های اخلاقی غرب با محاسبات هندسی متغیر می باشد.

عربستان سعودی

با گذشت هفتاد سال ، کسی از این واقعیت اسفبار خبر ندارد : عربستان سعودی کشوری مانند سایر کشورها نمی باشد . بلکه ملک خصوصی پادشاه است و تمام کسانی که در آن زندگی می کنند بندگان او هستند . این ملک خصوصی صاحبانش است ، خاندان آل سعود ، که عربستان ٬٬ سعودی ٬٬می باشد .

در قرن هجدهم ، طایفه ای بادیه نشین ، خاندان آل سعود ، به فرقه ی وهابیون ملحق می شود و علیه امپراطوری عثمانی قیام می کند . آنها موفق به تشکیل خاندانی سلطنتی در حجاز می شوند ، منطقه ای از شبهه جزیره ی عربستان ، که شامل شهرهای مقدس مدینه و مکه نیز می باشد . اما خیلی زود از سوی امپراطوری عثمانی سرکوب می شوند .
در اوایل قرن نوزدهم ، یکی از بازماندگان خاندان سعود ، دست به قیام جدیدی می زند . اما به علت وجود اختلاف درون خاندان ،او بار دیگر شکست می خورد .
در قرن بیستم ، کشور بریتانیا برای منهدم ساختن امپراطوری عثمانی ، بر خاندان سعودی تکیه می کند ، و هدفش بهره برداری از مواد نفتی شبهه جزیره ی عربستان می باشد . با کمک لورنس عربستان ، خاندان آل سعود پادشاهی کنونی را تشکیل می دهند ، که جزو طایفه ی سوم می باشند .

به تصور وزارت امور خارجه انگلستان ، خاندان آل سعود و وهابی ها ، باعث انزجار بندگان و رعیت هایشان می باشند ، و قادرنیستند هم زیستی مسالمت آمیز با همسایگان خود داشته باشند . و در محاسبه ی نیروی نظامی تشکیل شده از شمشیر سعودی ها و نیروی نظامی مدرن بریتانیا ، این خاندان هرگز نخواهند توانست علیه اربابان غربی خود قیام کنند . اما بعد از جنگ دوم جهانی ، ایالات متحده از ضعف بریتانیایی ها استفاده می کند و جانشین آنها در شبهه جزیره ی عربی می شود . پرزیدنت فرانکلن روزولت ، با پایه گذار خاندان سلطنتی ، پیمان کوئینسی را منعقد می سازد . ایالات متحده متعهد به حمایت از خانواده ی آل سعود می شود و در عوض نفت آنها را در اختیار می گیرد . یکی از شروط ، عدم مخالفت این خاندان با تشکیل کشور یهودی در فلسطین می باشد . این سند توسط پرزیدنت جرج بوش پسر تمدید شده است .

پایه گذار وهابیت ، محمد بن عبدالوهاب ، عقیده داشت ، هر کس به فرقه ی او گرویده نشود ، باید کشته شود . بسیاری از محققان متوجه نزدیکی نحوه ی زندگی وهابی ها با فرقه های سنت گرای یهودی شده اند ، همچنین در منطق الاهیاتی وهابی ها و برخی از کشیشان پوریتن غرابت وجود دارد .اما بریتانیایی ها برای حفظ اقتدار خود در خاور میانه ، تصمیم گرفتند با ملی گرایی عربی مبارزه کنند و در عوض از فرقه ی اخوان مسلمین و نقشبندیه حمایت کنند . از این رو از سعودی ها در سال ۱۹۶۲ خواستند تا لیگ جهانی اسلامی را تشکیل دهند و در سال ۱۹۶۹ ، سازمان همکاری اسلامی را به وجود آورند . وهابی ها نیز تصمیم گرفتند تا از اسلام سنی که تا با آن روز با آن مبارزه می کردند ، حمایت کنند. وهابی ها از این پس به صورت حامیان مذهب سنی درآمدند ، اما همواره با سایر مذاهب اسلامی مبارزه کردند .

ابن سعود ، در قرن نوزدهم ، از اینکه در خاندانش برادر کشی برای جانشینی صورت نگیرد ، سیستم جانشینی را میان برادران خود برقرار نمود . پایه گذار حکومت سلطنتی آل سعود دارای ۳۲ همسر بود که در نتیجه او را صاحب۵۳ پسر و ۳۶ دختر نمودند . یکی از مسن ترین بازماند گان این خاندان ، پادشاه سلمان ۸۲ ساله می باشد . برای حفظ خاندان ، شورای سلطنتی در سال ۲۰۱۵ ، تصمیم گرفت تا به قاعده ی جانشینی فرزندان چند همسری پایان دهد و فرزندان شاهزاده نایف و پادشاه جدید سلمان را به صورت ولیعهد بپذیرد . در واقع محمد بن سلمان ، پسر نایف را کنار گذاشت ، و خود به صورت تنها ولیعهد عربستان سعودی در آمد .

آداب و رسوم سعودی ها

در قرون وسطا ، کلمه ی ٬٬ عرب ٬٬ ، به ملت های آرامی اطلاق می شده که در کنار سوری ها در ساحل فرات زندگی می کردند . از این رو خاندان ال سعود عرب نیستند . و در قران آنها را با خلیفه ی دمشق مقایسه کردند ، و کلمه ی ٬٬ عرب ٬٬ امروزه به کسانی اطلاق می شود که به زبان قرانی صحبت می کنند ، ودر نتیجه اهل حجاز می باشند . این نام شامل تمدن های بسیار متفاوت بادیه نشینان صحرا و مردمان شهر نشینی می باشد که گستره ی جغرافیایی آن از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس بوده است .

خاندان ال شعود که از شتر سواری ، ناگهان هواپیمای خصوصی سوار می شوند ، در قرن بیست و یکم ، همواره فرهنگ کهن صحرانشینی را حفظ کرده ا ند . به طور مثال از تاریخ متنفرا ند . تمام آثار تاریخی را در کشورشان نابود کرده اند . همانطور که عناصر جهادی در عراق و سوریه عمل می کنند . خاندان آل سعود ، خانه ی پیامبر اسلام را نابود کرده ، و داعش تمام کتیبه های سومری ها را .

همانگونه که کشورهای غربی ، از خاندان آل سعود برای نابودی و عقب نشینی امپراطوری عثمانی بهره بردند - و امروزه کسی این مطلب را رد نمی کند - آنها از عناصر جهادی ،که هزینه ی آن را آل سعود پرداخت می کرد ،و در چارچوب وهابیت قرار می گرفت ، قصد نابودی عراق و سوریه را داشتند .

نباید فراموش کرد ، که در ابتدای مخاصمات سوریه ، زمانی که رسانه های غربی ، ٬٬ بهار عربی ٬٬ را خلق می کردند ، تنها خواسته ی خاندان ال سعود ، کنار گذاشتن پرزیدنت بشار اسد بوده است . ریاض از حفظ مشاوران ، دولت ، ارتش و سرویس های اطلاعاتی سوریه حرفی نداشتند . تنها خواسته ی آنها نابودی اسد بود ، چرا که به مذهب سنی تعلق نداشت .

زمانی که پرنس محمد بن سلمان ( ام بی اس ) ، جوان ترین وزیر دفاع در جهان شد ، او خواستار بهره برداری از ٬٬ ربع خالی ٬٬بود ، که میان کشورش و یمن قرار داشت . به علت عدم تمایل یمنی ها ، او این جنگ را آغاز کرد ، تا مانند پدر بزرگش ، او را قهرمان خطاب کنند . در واقع ،هیچ غریبه ای تا کنون موفق نشده در یمن باقی بماند ، همانطور که در افغانستان این امر میسر نبوده . اما برای ولیعهد عربستان این موضوع اهمیتی ندارد ، و برای نشان دادن قدرتش ، هفت میلیون نفر را به کام گرسنگی و مرگ کشانده . هر چند در شورای امنیت سازمان ملل ، همه نگران بحران انسانی در یمن می باشند ، اما کسی حاضر نیست از پرنس ام بی اس انتقاد کند .

ام بی اس ، از پدرش می خواهد تا رهبر مخالفان داخلی را از میان بردارد : شیخ نمر باکر النمر [1] . هر چند او مرد صلح طلبی بود ، اما به لحاظ وهابی ها او به خاطر تعلق داشتن به مذهب شیعه ، یک مرتد به حساب می آمد . سرش را بریدند ، اما در غرب کسی در این باره حرفی نزد . سپس ، ام بی اس موساورا و شوویکات را در منطقه ی کاتیف از بین برد . تمام ساکنان آن شیعه مذهب بودند ، و بار دیگر کشورهای غرب متوجه نابودی این شهرها توسط تانک ها و کشته شدن رعایا ی آن نشدند .

ام بی اس ، از آنجاییکه تحمل هیچ گونه مخالفتی را نداشت ، از پدرش خواست تا به روابط با قطر پایان دهد ،که در ماه ژوئن ۲۰۱۷ این اتفاق افتاد ، زیرا این کشور این جسارت را داشت تا از ایران در برابر عربستان سعودی دفاع کند . ام بی اس تمام کشورهای عربی را مجبور می کند تا از او پیروی کنند ، و به طور موقت موفق به عقب نشینی امارات می گردد .

زمانی که ام بی اس راهی کاخ سفید می شود ، پرزیدنت ترامپ ،اولویت ها را پیش می کشد. و به شرط عدم حمایت ریاض از عناصر جهادی ، اجازه می دهد تا مردمان یمن در احتضاری آرام نابود شوند .

در همین هنگام ، مشاور پرزیدنت ترامپ ، جارد کوشنر ، به فکر جمع آوری پول های نفت می افتد ، تا اقتصاد ایالات متحده را تقویت کند . ثروت هنگفت سعودی ها تنها پولی نیست که کشورهای غربی و ایالات متحده بابت نفت به آنها پرداخت کرده اند . همچنین حاصل کار آنها نیز نمی باشد ، بلکه درآمد ناشی از مالکیت آنها ست . .مرد جوان در نوامبر ۲۰۱۷ ، کودتایی در قصر سلطنتی راه می اندازد [2] . ۱۳۰۰ عضو خاندان سلطنتی ، به حبس خانگی محکوم می شوند ، که در میان آنها پسر ناخلف خاندان فهد ، نخست وزیر لبنان سعد حریری قرار دارد . بعضی از آنها را از پا آویزان و شکنجه نمودند . آنها موظف به بخشیدن نصف ثروت خود به ولیعهد شدند . ٬٬ ام بی اس ٬٬ ، مبلغ هشت صد میلیارد دلار پول و امتیازات را به جیب می زند [3] . و از این رو اشتباهی کشنده ! از او سر می زند.

ثروت خاندان آل سعود ، تا آن روز میان همه تقسیم می شده ، اما از آن روز به بعد ، به دست یک نفر افتاد که شخص پادشاه نبود و دولت او به حساب می آمد . از این رو برای باز گرفتن این ثروت ، پادشاه مجبور به پیچاندن دست ولیعهد شد .

ام بی اس ، کویت را تهدید می کند ، و سرنوشت یمن را برای این کشور رقم می زند ،مگر آنکه منابع نفتی مرزی خود را به عربستان واگذار کند . اما زمان در این بین به سرعت می گذرد .

عملیات قاشقچی

کافی است تا با کمی تحمل ، روز دوم ماه اکتبر ۲۰۱۸ فرا رسد ، تا ام بی اس ، در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ، مرد دست نشانده ی شاهزاده بن ولید بن طلال را که روزنامه نگار جمال قاشقچی می باشد ، به قتل برساند ، و ماده ی ۵۵ کنوانسیون وین را در رابطه به امور کنسولگری زیر پا بگذارد [4] .

جمال قاشقچی ، نوه ی پزشک خصوصی پادشاه عبدالعزیز بوده . وپدرش ادنان قاشقچی تاجر اسلحه ، ارتش نیروی هوایی عربستان را تجهیز نموده ، سپس به حساب پنتاگون ، به ایران شیعه را در مقابل عراق سنی ، مجهز به سلاح های پیشرفته می نماید . سامیرا قاشقچی ، عمه ی و مادر فروشنده ی اسلحه دودی ال فاید می باشد ( که همراه دوستش پرنسس لیدی دیانا به قتل می رسد ) [5].

جمال در کودتای کاخ سلطنتی که پرنس سالخورده ال ولید علیه ام بی اس تدارک دیده بود دست داشت . جلادان انگشتان او را قطع کردند ، و سرش را به صورت پیشکش به اربابشان ام بی اس تحویل دادند . عملیات توسط اطلاعات ترکیه و ایالات متحده ضبط گردید .

در واشنگتن ، نشریات پارلمانی از پرزیدنت ترامپ خواستند تا علیه ریاض تحریماتی را اعمال کند [6] .

یکی از مشاوران ام بی اس ، ترکی ال دخیل ، در پاسخ به این تحریمات اعلام می کند ، که حاضر است نظم جهانی را بهم بزند [7] . چرا که در سنت اهالی بادیه نشین صحرا ، هر گونه فحش و ناسزایی را باید به هر قیمتی پاسخ داد .

به گفته ی وی ، خاندان سلطنتی ال سعود این تدابیر را تدارک خواهد دید :
- پایین آوردن استخراج نفت تا میزان هفت و نیم میلیون باریل در روز . تا قیمت نفت به دویست دلار برسد . و بهای آن با ارزی که دلار نباشد پرداخت شود . تا اینگونه به سلطه ی دلار پایان دهد .
- از واشنتگتن فاصله بگیرد و به تهران نزدیک شود .
- سلاح از چین و روسیه خریداری نماید . و در توبروک ، پایگاه نظامی برای روسیه در نظر بگیرد که در شمال غربی عربستان ، و هم مرز سوریه ، اسرائیل ، لبنان و عراق قرار دارد .
- حمایت از حماس و حزب الله را آغاز کند .

کاخ سفید ،با در نظر گرفتن خطری که از سوی این جریان دد منش پیش خواهد آمد ، زنگهای خطر را به صدا در می آورد . و به یاد سخنوری های خود در ارتباط با ٬٬ حقوق بشر ٬٬ می افتد ، وکسی از میان کشورهای غربی ، حاضر به تحمل این غاصب قرون وسطایی نمی باشد [8] . تمام رهبران اقتصاد ، یکی پس از دیگری به ندای واشنگتن گوش فرا می دهند ، و از شرکت در نشست ریاض انصراف خود را اعلام می کنند . پرزیدنت ترامپ به یاد می آورد که قاشقچی ٬٬ شهروند آمریکایی ٬٬ بوده است ، و مشاورش اعلام می کند تمام ثروتش به نفع ایالات متحده ضبط خواهد شد تا به این مخاصمات پایان دهد .

در تل آویو ، وحشت حاکم می شود . ام بی اس ، بهترین همدست بنیامین ناتانیاهو می باشد [9] . و از او خواسته بود تا منطقه ی نظامی مشترک در سومالی لند ایجاد کند تا بتواند یمن را شکست دهد . و به طور سری در پایان سال ۲۰۱۷ به اسرائیل سفر کرده است . سفیر سابق ایالات متحد در تل آویو ، دانیل ب. شاپیرو ، هم کیشان اسرائیلی خود را از این امر با خبر نمودو اعلام کرد با داشتن چنین هم دستی ، ناتانیاهو کشور را به باد خواهد داد [10] .

پیمان کوئینسی تنها از پادشاه حمایت می کند ، ونه از جانشینان احتمالی وی .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] « La mort du cheikh El-Nimr fait vaciller le régime des Saoud », par André Chamy, Réseau Voltaire, 3 janvier 2016.

[2] « Coup de Palais à Riyad », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 7 novembre 2017.

[3] “Saudis Target Up to $800 Billion in Assets”, Margherita Stancati & Summer Said, Wall Street Journal, November 8, 2017.

[4] « Convention de Vienne sur les relations consulaires », Réseau Voltaire, 24 avril 1963.

[5] Lady died, par Francis Gillery, Fayard éd., 2006. « Francis Gillery : "J’ai étudié le mécanisme du mensonge d’État dans l’affaire Diana" », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 23 août 2007.

[6] “The disappearance of Jamal Khashoggi”, by Manal al-Sharif, Washington Post (United States) , 9 October 2018. “Letter by the Senate Foreign Relations Committee on the disappearance of Jamal Khashoggi”, 10 October 2018.

[7] “US sanctions on Riyadh would mean Washington is stabbing itself”, Turki Al-Dakhil, Al-Arabiya, October 14, 2018.

[8] « Déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères d’Allemagne, de France et du Royaume-Uni sur la disparition de Jamal Khashoggi », « Déclaration de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni sur la mort de Jamal Khashoggi », Réseau Voltaire, 14 et 21 octobre 2018.

[9] “گزارش ویژه : طرح های مخفی اسرائیل و عربستان سعودی”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, شبکه ولتر, 22 ژوئن 2015, www.voltairenet.org/article1...

[10] “Why the Khashoggi Murder Is a Disaster for Israel”, Daniel Shapiro, Haaretz, October17, 2018.

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.