پس از گذشت سه روز ، نیروهای دفاعی اسرائیل عملیات سپر شمالی را با فرماندهی ژنرال یوئیل استرایک- مدیر منطقه ی شمال - و نظارت مقام ارشد ارتش ،ژنرال گادی ایزنکوت ، دنبال می کنند .

تزاحال اعلام کرده ، دو تونل متعلق به حزب الله را که به منطقه اسرائیلی راه داشته شناسایی کرده است . نماینده ی دائمی اسرائیل در سازمان ملل ، دانی دانون ،این موضوع را به صورت نقض آشکار قطعنامه ی ۱۷۰۱ از سوی حزب الله عنوان کرده و خواستار محاکمه آنها شده است . به گفته ی وی ، هزینه ی ساخت این تونل ها را ایران پرداخت کرده است .

نیروهای میانجی سازمان ملل در لبنان ( فینول ) جلسه ای با حضور نمایندگان نظامی اسرائیل و لبنان تشکیل دادند . اسرائیل چند ویدیو از این تونل ها را نشان داد ، اما نتوانست مدارکی دال بر موقعیت آنها و هزینه هایی که ایران پرداخت نموده بود ، ارائه دهد ، تا بتواند نقض قطعنامه ی ۱۷۰۱ را تایید کند . لبنان وجود این تونل ها را نفی کرده ، و یاداوری نموده ، اسرائیل به حریم فضایی و دریایی این کشور ، از دوازده ماه پیش حدود ۱۵۰بار تجاوز نموده است .

وزیر امور خارجه ی لبنان ، جبران باسیل ، اعلام کرد به دنبال دریافت دستوری از سوی سازمان ملل در برابر تجاوزات گسترده ی اسرائیل به قطعنامه ی ۱۷۰۱ و دروغ پراکنی های دائمی آن می باشد .

مقامات ارشد اسرائیل به بیانات کذب عادت دارند . در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ ، در برابر تریبون سازمان ملل ، بنیامین ناتانیاهو ، حزب الله را به ساختن کارخانه های اسلحه سازی در بیروت ، و استفاده از ساکنین به صورت سپر انسانی متهم کرد . جبران باسیل ، از سفرای حاضر در لبنان خواسته بود تا برای مشاهده ی این دروغ ها به محل مورد نظر مراجعه نمایند . همچنین : در ۲۰ ماه سپتامبر ، مقام ارشد نیروی هوایی اسرائیل ، ژنرال آمیکام نورکین ، به مسکو سفر کرد تا بتواند علت انهدام هواپیمای نظامی روسیه را بر خلاف تصاویر ماهواره ای و آنچه توسط رادار ها ضبط شده بود توضیح دهد .

در گذارشات روزنامه های اسرائيلی آمده است ، که این دروغ ها از سوی ناتانیاهو به علت استعفای وزیر دفاع ، آویگدور لیبرمن ، بوده است ، تا اذهان عمومی را نسبت به درخواست پلیس در ارتباط با موضوع ۴۰۰۰ منحرف کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian