ایالات متحده ، انتخاب شدن مجدد نیوکلاس مادورو را در ماه مه گذشته نپذیرفته اند ، اما خوان گوایدو ، رئیس جمهور خود خوانده را به رسمیت می شناسند (در تصویر ) . آنها از کلیه ی دولت های قاره ی آمریکا خواسته اند تا مانند آنها رفتار کنند ، اما تنها اعضای گروه لیما به آنها پیوسته اند .

از این رو ونزوئلا کلیه ی روابط دیپلماتیک خود را با ایالات متحده قطع کرده است .

سفارت ونزوئلا در واشنگتن بسته شده است و کلیه ی دیپلمات ها به کشور احضار شده اند . بر عکس ، ایالات متحده تنها خوان گوایدو را به رسمیت می شناسد ومیخواهد روابط دیپلماتیک خود را با وی حفظ نماید . آنها اقدام به کاستن پرسنل خود از کاراکاس نموده اند و کلیه ی شهروندان خود را برای بازگشت فرا خوانده اند .

ایالات متحده می خواهد وضعیتی مشابه جنگ داخلی در ونزوئلا به وجود آورد و از این رو به خود حق مداخله ی نظامی در کشورهای آمریکای لاتین را بدهد .

اتحادیه ی اروپا هنوز موقعیت خود را اعلام نکرده . هر چند اسپانیا در کودتای ونزوئلا نقش داشته و آلمان نیز قصد داردخوان گوایدو را به رسمیت بشناسد

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian