وزیر خزانه داری ایالات متحده درخواست اتحاد بین المللی علیه حزب الله در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ را نمود . حدود سی کشور در جلسه ی بانک جهانی و منابع مالی بین الملل گرد هم آمده بودند .

در ردیف ٬٬ نشست میان وزرا برای حفظ صلح و امنیت در خاور میانه ٬٬ ( ورشو در ۱۴ و ۱۵ ماه فوریه ) ، و نشست بعدی آن در ( بحرین ۲۱ ماه اکتبر ) ، ایالات متحده خواهان قطع در آمدهای غیر ایرانی حزب الله می باشند . این استراتژی برای گوشه گیر شدن حزب الله ترتیب داده شد ،و قصد دارد تا حزب الله تنها به سمت ایران متمایل شود تا در پایان رابطه ی آن با تهران نیز قطع شود .

در ۲۷ ماه اکتبر حدود صد هزار نفر توانستند یک زنجیره ی انسانی به طور ۱۷۰ کیلومتر از تریپولی در شمال تا تیر در جنوب ایجاد نمایند .

استراتژی ایالات متحده خواهان نابودی اقتصاد لبنان می باشد ، که تاثیرات آن بر حزب الله هم اکنون نیز دیده می شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian