در لبنان ، دولت حسن دیاب حکومت نظامی اعلام کرده است ، همچنین مراقبت های بهداشتی بسیار سخت گیرانه ای پیش گرفته است تا با بیماری کورونا مبارزه کند . بخش بهداشت این کشور به بخش خصوص تعلق دارد . گروه های مذهبی در لبنان که موافق امریکا می باشند ، حزب الله را متهم به انتقال ویروس کورونا از ایران نموده اند .

حزب الله در واکنش به این موضوع بخش بهداشت عمومی را در جنوب لبنان با اکثریت شیعه به عهده گرفت . حزب الله دارای بیمارستان ها خود می باشد که در خاور میانه زبان زد می باشند . همچنین اعلام کرده هزار پانصد نفر پزشک ، ۳ هزار پرستار و امداد گر همچنین ۵ هزار کادر سرویس های بهداشتی فراهم کرده است . حزب الله در حال ضد عفونی کردن شهرها می باشد و برای جمع آوری اطلاعات به میان مردم می رود .

حزب الله در بهداشت عمومی از سوی وزیر بهداشت لبنان تقدیر شده است . هم اکنون پرفسور حامد حسن عنوان وزیر بهداشت را از آن خود کرده است .

ایالات متحده پیوسته حزب الله را یک سازمان تروریستی می نامد و از حملات اسرائیل دفاع کرده و هیچ گونه کمکی به دولت لبنان برای مبارزه با بیماری انجام نداده است.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian