سازمان بهداشت جهانی بار دیگر در ششم ماه آوریل ۲۰۲۰ ، استفاده از ماسک های جراحی را توسط عموم مردم برای مبارزه با بیماری کورونا رد کرده است .

سازمان بهداشت جهانی مشخص کرده که این ماسک ها تنها برای محافظت از بیماران در برابر پرسنل بیمارستان می باشد . ثابت شده است که این ماسک ها هیچ فایده ای برای محافظت از پزشکان و مردم عادی در برابر بیماری ندارند.

سازمان بهداشت جهانی خاطر نشان کرده که استفاده ی عمومی از این ماسک ها می تواند حس اشتباه محافظت را ایجاد کند . و اضافه کرده شستشوی دستان و هوا رسانی به محل های بسته و غیره همچنین فاصله گرفتن افراد از یکدیگر می تواند در برابر این ویروس موثر باشد.

به کار گیری از ماسک های جراحی از سوی مقامات ژاپن به هنگام گریپ اسپانیایی در سال ۱۹۱۸ توصیه شد. بلافاصله بسیاری از کشورها از این اقدام پیروی کردند . اما بیماری بلافاصله به تمام منطقه ی آسیا کشیده شد . این اقدام تنها برای حفظ روحیه ی مردم بود و هیچ تاثیری بر بیماری نداشت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian