پاکستان بارها اطلاعاتی که در حساب فیس بوک از حضور نیروهایش در کنار ارتش آذربایجان و ترکیه برای جنگ با ارمستان گذارش داده شده را نفی کرد .

رئیس جمهور ارمنستان نیکول پاشینیان که به گفته ی روزنامه ی ( کمرسانت روسیه ) از سوی تلویزیون هندوستان ( وی ای او ان)مورد پرسش قرار گرفته بود [1] ، اعلام کرد که عناصر جهادی پاکستان از ابتدای مناقشه استخدام شده اند . آنها جزو سازمانی هستند که از سوی سازمان های سری علیه هندوستان فعالیت می کنند ( جماعت اسلامی – جیش المحمد – ال بدر ). آنها از پیشاور به باکو منتقل شده اند و هم اکنون در میدان جنگ حضور دارند .

از این رو ترکیه آماده است تا در مطالبه ی منطقه ی کشمیر از سوی پاکستان همکاری نماید .

در گذشته ، ترکیه و پاکستان در عملیات سری بیشماری تحت رهبری آمریکا شرکت داشته اند .

از سوی دیگر ، منطقه ی آستراخ ویدیویی از سرباز زندانی سوری با نام مهراد محمد الشخر که متولد حما می باشد را منتشر ساخت که در ان اظهار می داشت به درخواست ترکیه و دربرابر ۲۵۰ دلار دستمزد ماهانه به همراه کسانی از قبیله ی خود به این منطقه آورده شده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian