James Bond "geraakt meestal op het hoogtepunt van zijn zeer lucratieve films, vastgemaakt aan een dooms-day apparaat, wanhopig proberend uit te vinden aan welke gekleurde draad hij moet trekken om het uit te zetten, terwijl een rode digitale klok genadeloos aftelt voor een explosie die een einde zal maken aan het menselijk leven zoals wij dat kennen. (…) Mijn collega-wereldleiders, we bevinden ons in ongeveer dezelfde situatie als James Bond vandaag - alleen is de tragedie dat dit geen film is en dat het doemscenario echt is," zei Boris Johnson zonder te lachen op het COP26-podium.

“VN-conferenties over klimaatverandering" gaan altijd gepaard met apocalyptische retoriek, maar resulteren nooit in meetbare en controleerbare verbintenissen. Zij resulteren slechts in beloften die met veel tamtam worden ondertekend, maar altijd in voorwaardelijke bewoordingen geformuleerd zijn.

De conferentie die momenteel van 31 oktober tot 12 november 2021 in Glasgow (VK) wordt gehouden, vormt hierop geen uitzondering. Het begon met een spectaculaire video van een dinosaurus die tijdens de Algemene Vergadering van de VN het mogelijke uitsterven van de menselijke soort aankondigde en werd voortgezet met een toespraak van de Britse premier Boris Johnson over wat James Bond zou doen aan de klimaatuitdaging. Het drama werd op straat voortgezet met een demonstratie onder leiding van Greta Thunberg om alle regeringen van de wereld onwettig te verklaren en het "mislukken" van de conferentie, die nog maar net begonnen was, aan de kaak te stellen.

De politieke leiders die hebben opgeroepen om de mensheid te redden van een naderend einde zijn dezelfde die miljarden dollars investeren in kernwapens die in staat zijn om menselijk leven van de planeet weg te vagen [1].

Het minste wat we kunnen zeggen is dat deze conferentie kwaliteitsamusement is voor de toeschouwers van de wereld, en geen diplomatieke bijeenkomst om de productie van broeikasgassen te verminderen. Dus wat is de realiteit achter dit circus en waarom doen alle VN-lidstaten mee?

De geofysicus Milutin Milanković (1879-1958) beschouwde klimaatschommelingen als een functie van veranderingen in de baan van de aarde en de hellingshoek van de planeet. Nadat hij tijdens zijn leven belachelijk werd gemaakt, is zijn theorie nu een gezaghebbende verklaring voor paleo-klimaatvariaties. Het zou ook de kleinschaligere veranderingen van de laatste jaren kunnen verklaren.

Opwarming van de aarde

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten we ons eerst ontdoen van een aantal onjuiste overtuigingen over de "opwarming van de aarde".

Wij "geloven" ten onrechte dat "opwarming van de aarde" het voortbestaan van onze soort bedreigt. Het klimaat heeft zich altijd veranderd, niet op een lineaire manier, maar in cycli. De aarde was zeven eeuwen geleden warmer dan nu. Hier in Frankrijk waren de gletsjers van de Alpen kleiner dan nu en er waren wilde kamelen in de Provence. Sommige van onze kusten lagen verder in zee dan nu, maar andere lagen verder terug, enz.

Wij hebben vastgesteld dat de opwarming van het klimaat in Europa gelijkloopt met de industriële revolutie. Daarom "geloven" wij dat de klimaatveranderingen waarvan wij getuige zijn, zijn versneld door de industriële productie van broeikasgassen in de afgelopen twee eeuwen. Dat is mogelijk, maar gelijktijdigheid is geen oorzakelijkheid. Er zijn andere hypothesen, waaronder die van de Servische geofysicus Milutin Milanković, die gebaseerd zijn op variaties in de baan van de aarde (excentriciteit, obliquiteit en precessie).

Met de oprichting van het IPCC wilde Margaret Thatcher het voortouw nemen in een nieuwe industriële revolutie op basis van olie en kernenergie. In de praktijk bestond haar beleid erin een groot deel van de Britse industrie te sluiten en de economie te financialiseren; dit is uitgelopen op COP26 en het gebruik van de retoriek van de opwarming van de aarde om de schuldenlast van de Derde Wereld aan de City te rechtvaardigen.

Margaret Thatcher’s oprichting van het IPCC

Laten we naar de VN-conferenties gaan. In 1988 overtuigden de Canadese en Britse premiers Brian Mulroney en Margaret Thatcher hun partners (de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Italië) ervan om een Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) te financieren onder auspiciën van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Wereld Meteorologische Organisatie. Kort daarna beweerde mevrouw Thatcher dat broeikasgassen, het gat in de ozonlaag en zure regen intergouvernementele reacties vereisten [2]. Deze retoriek verhulde politieke doelstellingen. Het was, zoals haar adviseurs zouden bevestigen, de bedoeling een einde te maken aan de vakbonden van de kolenmijnwerkers en een nieuwe industriële revolutie te bevorderen, gebaseerd op Noordzee-olie en kernenergie [3].

Het IPCC is helemaal geen academie van klimaatwetenschappers, maar, zoals de naam al zegt, een "intergouvernementele groep". Er wordt niet gesproken over klimaatwetenschap, maar over klimaatbeleid. De overgrote meerderheid van de leden zijn geen wetenschappers, maar diplomaten. De klimaatdeskundigen die in het panel zitten, zitten daar niet als wetenschappers, maar als deskundigen van hun regeringsdelegatie, d.w.z. als ambtenaren. Al hun openbare interventies worden gecontroleerd door hun regering. Het is dan ook absurd om te spreken van een "wetenschappelijke" consensus wanneer men het heeft over de politieke consensus die in deze vergadering heerst. Dan begrijp je niets van het functioneren van intergouvernementele instellingen.

In tegenstelling tot wat Greta Thunberg denkt, voorspelt het IPCC de apocalyps niet aan dove regeringen. Zij gehoorzaamt hen trouw en ontwikkelt samen met klimaatwetenschappers een retoriek om beleidsveranderingen te rechtvaardigen die normale mensen anders zouden weigeren.

De werkzaamheden van het IPCC vormen de basis voor een jaarlijkse "Conferentie van de Partijen" (COP) die het "Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering" (UNFCCC) ondertekenden. De 26e editie wordt gehouden in Glasgow (COP26). In zijn eerste rapport, in 1990, achtte het IPCC een ondubbelzinnige toename van het broeikaseffect "binnen de komende decennia of langer" "onwaarschijnlijk". Maar wat waar was in 1990 is ketters geworden in 2021.

De eerste conferenties waren gewijd aan voorlichting en bewustmaking van het publiek inzake klimaatverandering. Het was voor iedereen duidelijk dat sommige regio’s onbewoonbaar zouden worden en dat sommige bevolkingsgroepen zouden moeten verhuizen. Pas na verloop van tijd begon men te zeggen dat de veranderingen zo groot zouden worden dat zij het voortbestaan van het gehele menselijke ras zouden kunnen bedreigen. Deze verandering in het discours was niet het gevolg van een plotselinge wetenschappelijke ontdekking die een eerdere waarheid in twijfel trok, maar van de veranderende behoeften van de regeringen.

De consumptiemaatschappij staat aan de rand van de afgrond: je kunt mensen niet meer verkopen wat ze al hebben. Als industrieën instorten, verdwijnen banen en worden regeringen omvergeworpen. Er is maar één manier om dit te vermijden: aan het eind van de jaren negentig hadden de meeste westerse bedrijven bijvoorbeeld al geautomatiseerde systemen. Het werd onmogelijk hen nieuwe computers te verkopen. Dus werd het bedrog van de eeuw verspreid: de "Y2K bug". Alle computers zouden crashen op 1 januari 2000 om 00:00. Iedereen kocht computers en software. Natuurlijk is er geen vliegtuig neergestort, geen lift gestopt, geen computer gecrasht. Maar Silicon Valley was gered en men ging nu investeren in consumentencomputers. Vandaag is de oplossing de "energietransitie". Bijvoorbeeld: u kunt niet meerdere auto’s aan dezelfde consument verkopen, maar u kunt wel uw benzineauto inruilen voor een elektrische auto. Natuurlijk, elektriciteit wordt meestal gemaakt met olie en vereist batterijen die op dit moment nog niet kunnen worden gerecycleerd. Uiteindelijk zal de planeet door de energietransitie meer vervuild zijn dan voorheen. Maar dit is niet iets om over na te denken.

De theorie van de menselijke oorsprong van de opwarming van de aarde verzekert de persoonlijke rijkdom van voormalig vice-president Al Gore, die de belangrijkste lobbyist is. Aan het eind van de jaren 1990, creëerde dezelfde Al Gore de Y2K hoax. Hij heeft daarmee het fortuin van Bill Gates verzekerd en Silicon Valley ontwikkeld.

De klimaatbeurs, de enige vooruitgang van de COP

Tijdens de ambtstermijn van president Bill Clinton hebben de VS de controle over het IPCC overgenomen zodat het IPCC het Protocol van Kyoto (COP3) heeft doorgedrukt, zonder het zelf te ondertekenen. De vice-president, Al Gore, had de leiding over het Amerikaanse energiebeleid. Hij keurde de Kosovo-oorlog goed om een trans-Balkan pijplijn aan te leggen. Maar terwijl het protocol oorspronkelijk bedoeld was om de uitstoot van vijf broeikasgassen en drie vervangers van chloorfluorkoolstoffen te beperken, drong hij aan op de invoering van CO2-emissierechten voor de industrie en vergat hij de andere gassen. Nadat hij het Witte Huis had verlaten, richtte hij de Chicago Climate Exchange op met bankiers van Goldman Sachs en financiering van Blackrock. Aangezien de VS het Protocol van Kyoto nooit hebben ondertekend, heeft het niet goed gewerkt. Dus opende hij filialen op de andere vier continenten, die snel groeiden. Vandaag ontvangt hij een vergoeding voor elke handel in CO2-emissierechten. Om zijn bedrijf te ontwikkelen, werd hij een klimaatactivist en produceerde hij de film An Inconvenient Truth. Hij kreeg de Nobelprijs voor de Vrede, hoewel dit werk meer te maken heeft met reclame voor zijn effectenbeurs dan met wetenschap [4].

Terloops vermeld: de statuten van de Climate Exchange zijn opgesteld door een jonge, onbekende advocaat, Barack Obama. Spoedig daarna ging hij in Chicago de politiek in en werd vier jaar later plotseling tot president van de Verenigde Staten gekozen. Eenmaal in het Witte Huis, zou Barack Obama een plan ontwikkelen om de klimaathysterie te gebruiken om het wereldwijde financiële systeem te hervormen. Dit is het plan dat door COP21 in Parijs zal worden aangenomen en tegen COP26 in Glasgow ten uitvoer moet zijn gelegd.

Het is de deal van de eeuw: om de COP26-resoluties uit te voeren, zullen de staten hun industrie moeten aanpassen en zich in de schulden moeten steken. De opwarming van de aarde mag dan door de mens zijn veroorzaakt, maar de plundering van de economieën is dat zeker.
Global Banking & Finance Review

De volgende COP-prestatie: Het groen maken van de financiering

Deze wordt georganiseerd door het VK met de hulp van Italië. Vier Britten hebben de leiding: twee voormalige ministers, Alok Sharma (Economie, Industrie en Industriële Strategie) en Anne-Marie Trevelyan (Internationale Ontwikkeling), een voormalige gouverneur van de banken van het Verenigd Koninkrijk en Canada, Mark Carney, en een lobbyist, Nigel Topping. Geen van deze mensen weet iets van klimaatwetenschap. Zij hebben echter allemaal plannen om de Bretton Woods-instellingen (het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank) te hervormen.

Dat de Russische en de Chinese president, Vladimir Poetin en Xi Jinping, niet aan deze conferentie deelnemen, komt omdat zij gekant zijn tegen dit financiële project en helemaal niet tegen de strijd tegen luchtverontreiniging.

Op de COP26-website staat:
het gaat over "mobiliseren van financiering. Om onze doelstellingen te halen, moeten de ontwikkelde landen hun belofte nakomen om ten minste 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering vrij te maken. De internationale financiële instellingen moeten hun rol spelen en wij moeten werken aan het vrijmaken van de triljoenen aan particuliere en overheidsfinanciering die nodig zijn om wereldwijd een "Net Zero" te bereiken.

Wat naar verwachting aan het eind van de conferentie zal worden ondertekend, is de oprichting van een orgaan dat bestaat uit
 de Aziatische Ontwikkelingsbank
 de Afrikaanse Ontwikkelingsbank
 Aziatische Investeringsbank voor Infrastructuur
 de Caribische Ontwikkelingsbank
 de Europese Investeringsbank
 Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
 Inter-Amerikaanse Ontwikkelings- en Investeringsbank
 Islamitische Ontwikkelingsbank
 de Wereldbank
 en 450 grote bedrijven
om dit geld te mobiliseren.

Het is belangrijk in te zien dat het niet langer mogelijk is arme landen in de schulden te steken (en hen dus aan het lijntje te houden) omdat de Wereldbank en vooral het IMF niet langer geloofwaardig zijn. Alle regeringen weten nu dat subsidies en leningen van internationale instellingen gepaard gaan met drastische voorwaarden die hun landen kwetsbaar maken; dat wanneer de tijd komt om terug te betalen, zij niets meer zullen bezitten.

Met COP26 zullen de bankiers geld kunnen lenen om de mensheid te redden en daarbij eigenaar worden van de landen waarvan de leiders hen het vertrouwen hebben geschonken [5].

Vertaling
openbaararchief.nl

titre documents joints

Laten we het Voltaire Netwerk versterken

Het Voltaire Netwerk zet zich al 27 jaar in voor vrijheid van denken, gelijke rechten en kameraadschap. Nu vertaald in verschillende talen, zijn wij een bron van analyse van de Internationale Betrekkingen geworden, geraadpleegd door vele diplomaten, militairen, academici en journalisten over de hele wereld.

Wij zijn niet alleen journalisten, maar ook en vooral geëngageerde burgers die het Handvest van de Verenigde Naties en de 10 beginselen verdedigen, die door de Non-Aligned Movement (Niet-Gebonden Beweging) in Bandung werden vastgelegd. Wij promoten geen ideologie of wereldbeeld, maar trachten het kritisch denken van onze lezers te ontwikkelen. Wij verkiezen reflectie boven geloof, argumenten boven overtuigingen.

Wij doen veel werk ondanks de materiële en veiligheidsproblemen. Wij hebben onze website in juli en augustus vernieuwd om hem leesbaar te maken vanaf smartphones en veel sneller.

We hebben uw financiële steun nodig. Neem deel door
 een donatie van 25 euro
 een donatie van 50 euro
 een donatie van 100 euro
 of door een maandelijkse donatie van 10 euro toe te zeggen

Als u tweetalig bent en geen Frans als moedertaal heeft, kunt u ons ook helpen door artikelen te vertalen. Om dit te doen, schrijf ons hier.

Het is dankzij uw aanmoediging dat we door kunnen gaan.

[1Het klimaat verdedigen terwijl ze het einde van de wereld voorbereiden”, door Manlio Dinucci, Vertaling Openbaararchief.nl, Il Manifesto (Italië) , Voltaire Netwerk, 3 november 2021.

[2Speech to the Royal Society, Margaret Thatcher, Septembre 27, 1988.

[31982-1996: Die Ökologie des Marktes“, von Thierry Meyssan, Übersetzung Horst Frohlich, Оdnako (Russland) , Voltaire Netzwerk, 7. Dezember 2015.

[41997-2010: Die Ökologie der Finanz“, von Thierry Meyssan, Übersetzung Horst Frohlich, Оdnako (Russland) , Voltaire Netzwerk, 7. Dezember 2015.

[5De nieuwe financiële wapens van het Westen”, door Manlio Dinucci, Vertaling openbaararchief.nl, Il Manifesto (Italië) , Voltaire Netwerk, 9 november 2021.