بر مبنای یک مصاحبه نشر شده در کانال خبری سعودی بنام العربیه، ولیعهد عبدالرحمن الفیصل فرمانده سازمان امارت اسلامی عراق و شام (EIIL، «داعش به عربی») میباشد.

ولیعهد عبدالرحمن الفیصل، فارغ اکادمی نظامی سند هرست، برادر ولیعهد سعود الفیصل، وزیر امور خارجه و ولیعهد ترکی الفیصل، سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده و در بریتانیا است.

EIIL یک شاخه یی القاعده در عراق و در سوریه میباشد. این سازمان در لیست سازمانهای تروریستی مربوط سازمان ملل متحد ثبت بوده و از جانب ایالات متحده بر مبنای یک قانون تصویب شده، طی یک نشست پنهانی کنگرس برای سال مالی 2014، تمویل مالی میگردد [1]. این سازمان از حمایت لوژیستیک ترکیه در سوریه بهره مند میگردد.

ایمن الظواهری نسبت به این افشا گری واکنش نشان داده، اعلان نمود که وی نام القاعده را از EIIL باز خواهد ستاند (تصمیمی که پس از تمویل مالی رسمی ایالات متحده اتخاذ گردیده است).

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« ایالات متحده، بزرگترین تمویل کننده مالی جهانی تروریزم »، نوشته تیری میسان، شبکه ولتر، 3 فبروری سال 2014.