به گزارش نسخۀ انگلیسی Times of Israel، به نقل از جوناتان سیمون سلم Jonathan-Simon Sellem (در تصویر بالا)، «مسئولان انجمن یهودیان فرانسه» در صبح روز 13 نوامبر 2015 از «حملۀ تروریستی گسترده» در کشور باخبر شده بودند [1].

جوناتان سیمون سلم دارای دو ملیت اسرائیلی و فرانسوی است و مدیر مسئول سایت انترنتی JSSNews را به عهده دارد. کارمند قدیمی وزارت امور خارجۀ اسرائیل، او در مقام مشاور کنسولگری فرانسه انتخاب شده بود.

روزنامۀ Times of Israel در پنج زبان منتشر می شود، که توسط داوید هوروویتچ David Horovitz رئیس قدیمی هیت نگارش اورشلیم پست بنیانگذاری و مدیریت می شد.

شب 13 نوامبر، چندین کوماندو به چندین نقطه از پاریس و حومه حمله کردند و موجب مرگ 129 نفر شدند. رئیس جمهور فرانسه فرانسوآ هولاند این حملۀ تروریستی را «حرکت جنگی» ارزیابی کرد.

15 نوامبر، دومین شبکۀ تلویزیونی اسرائیل اعلام کرد که « سرویس های اطلاعاتی اسرائیل اطلاعات اساسی در مورد تروریستهای مسئول در حملات مرگبار در روز جمعۀ گذشته را در اختیار گذاشته است».

ترجمه توسط
حمید محوی

[1“Just Friday morning, security officials in France’s Jewish community were informed of the very real possibility of an impending large terrorist attack in the country, according to Jonathan-Simon Sellem, a freelance journalist and a representative of French citizens in Israel.” In “In France, defense experts ‘see parallels to Israel’. French-born Israeli Jonathan-Simon Sellem says Jewish community was warned of impending mass terror attack”, Amanda Borschel-Dan, The Times of Israel, November 14, 2015.