به قول رسانه های ترکیه، رییس جمهور رجب طیب اردوغان آماده گی میگیرد تا احمد داود اوغلو صدراعظم خویش را اخراج کند. به نظر میرسد که اختلاف میان آنها در مورد رفورم قانون اساسی است که به وظیفه صدراعظم، به سود ساختن یک رژیم جمهوری، نقطه پایان می نهد.

در حال حاضر، نفوذ م. داود اوغلو در درون ا. ک. پ. بتاریخ ۲۹ اپریل محدود شده است. او صلاحیت تعیین مسئولان محلی را از دست داده است.

گفته میشود که یا وزیر ترانسپورت (حمل و نقل) بینالی یلدیریم (کارشناس در رشته حمل و نقل بحری و وفادار به اردوغان) و یا هم پسرش برات البیرق [عکس] (که با دختر ارشد رییس جمهور عزرا اردوغان ازدواج نموده و در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ به عنوان وزیر انرژی وی تعیین گردیده بود) جانشین وی تعیین خواهند شد.

داود اوغلو پروفسور بیگناه دانشگاه از راه خطابه های آتشین خویش به تدریج به یک سیاستمدار محبوب مبدل شد. محتمل نیست که او از زنده گی سیاسی کناره گیری کند. همچنان باید در انتظار یک اپوزیسیون داخلی در درون ا. ک. پ. بود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی