ولترشبکه

اردوغان آماده گی میگیرد تا صدراعظم را تعویض کند

+

به قول رسانه های ترکیه، رییس جمهور رجب طیب اردوغان آماده گی میگیرد تا احمد داود اوغلو صدراعظم خویش را اخراج کند. به نظر میرسد که اختلاف میان آنها در مورد رفورم قانون اساسی است که به وظیفه صدراعظم، به سود ساختن یک رژیم جمهوری، نقطه پایان می نهد.

در حال حاضر، نفوذ م. داود اوغلو در درون ا. ک. پ. بتاریخ ۲۹ اپریل محدود شده است. او صلاحیت تعیین مسئولان محلی را از دست داده است.

گفته میشود که یا وزیر ترانسپورت (حمل و نقل) بینالی یلدیریم (کارشناس در رشته حمل و نقل بحری و وفادار به اردوغان) و یا هم پسرش برات البیرق [عکس] (که با دختر ارشد رییس جمهور عزرا اردوغان ازدواج نموده و در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ به عنوان وزیر انرژی وی تعیین گردیده بود) جانشین وی تعیین خواهند شد.

داود اوغلو پروفسور بیگناه دانشگاه از راه خطابه های آتشین خویش به تدریج به یک سیاستمدار محبوب مبدل شد. محتمل نیست که او از زنده گی سیاسی کناره گیری کند. همچنان باید در انتظار یک اپوزیسیون داخلی در درون ا. ک. پ. بود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.

ناتو برگرد خانه !
NATO Go Home !
ناتو برگرد خانه !
بوسيله ى تی یری میسان‬
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
ژئوپولیتیک
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
بوسيله ى تی یری میسان‬
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
بوسيله ى تی یری میسان‬
معامله ی قرن
معامله ی قرن
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
تغییر رژیم های سیاسی ؟
تغییر رژیم های سیاسی ؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
شش طرح متضاد نظام جهانی
شش طرح متضاد نظام جهانی
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه