ولترشبکه

ایاد علاوی قطر و ایران را متهم به تقسیم کشور عراق می نماید

+

در کنفرانس مطبوعاتی قاهره ، ایاد علاوی معاون سوم رئیس جمهور عراق ، قطر و ایران را متهم به تقسیم کشورش نموده .

به گفته ی او یک منطقه ی شیعه نشین از سوی تهران کنترل می شود و یک منطقه ی سنی از سوی دوهه.

حزب ایاد علاوی به هنگام انتخابات ۲۰۱۰ ، بیشترین نماینده ها را داشت ، هر چند نتوانست قدرت را به دست بگیرد . آقای علاوی دارای مذهب شیعه ، اما خود لاییک می باشد . او ایران را متهم به مداخله ی سیاسی در کشورش نمود تا او از قدرت کناره گیری کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.