در کنفرانس مطبوعاتی قاهره ، ایاد علاوی معاون سوم رئیس جمهور عراق ، قطر و ایران را متهم به تقسیم کشورش نموده .

به گفته ی او یک منطقه ی شیعه نشین از سوی تهران کنترل می شود و یک منطقه ی سنی از سوی دوهه.

حزب ایاد علاوی به هنگام انتخابات ۲۰۱۰ ، بیشترین نماینده ها را داشت ، هر چند نتوانست قدرت را به دست بگیرد . آقای علاوی دارای مذهب شیعه ، اما خود لاییک می باشد . او ایران را متهم به مداخله ی سیاسی در کشورش نمود تا او از قدرت کناره گیری کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian