کمیسیون نیروهای نظامی سنا ، در تاریخ ۳ ماه اکتبر ۲۰۱۷ ، با ژنرال جیمز ماتیس ( رئیس دفاع) و جوزف دانفورد ( رئیس ستاد ارشد ارکان مشترک ارتش ) مصاحبه ای داشت که طی آن این دو نفر اعلام نمودند ارتش ایالات متحده به طور نامحدودی در افغانستان باقی خواهد ماند ، تا نگذارد طالبان بار دیگر قدرت را در دست بگیرد . [1]

در ابتدا ، ایالات متحده و انگلستان ، به بهانه ی از میان برداشتن طالبان به افغانستان آمده بودند ، چرا که آنها را حامی اسامه بن لادن مسئول حمله ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برمی شمردند . آنها استناد به ماده ی ۵۱ قانون اساسی مشروعیت حق دفاع ، را عنوان کردند ، در حالی که ۱۶ سال پیش هر دو کشور تایید کرده بودند اسامه بن لادن از مدت ها پیش کشته شده و طالبان دیگر هیچ قدرتی در اختیار ندارد . اما در حال حاضر ، آنها در افغانستان مانده اند ، موضوعی که با ماده ی ۵۰ قانون اساسی مغایرت دارد .

در واقع ، طرح دفتر تغییر کاربری نیروهای نظامی ( پنتاگن ) ، برنامه ی محاصره ی نامحدود افغانستان و به طور کلی آسیای مرکزی را طراحی کرده اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1Political and Security Situation in Afghanistan”, US Senate Committee on Armed Services, October 3, 2017.