به هنگام کنفرانس Future Investment Initiative ، ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان ، اعلام نمود که قصد دارد جامعه ی سعودی را متحول سازد و آن را به صورت جامعه ای ٬٬ متعارف ، با گذشت و مهربان ٬٬ در آورد .

طی ماه های گذشته ، شاهزاده به تخفیف راهکار های سیاسی مستبدانه اقدام نمود ، مانند (جلوگیری از زندانی نمودن رهبران مخالفین ) و اقدام به ایجاد جامعه ای باز مانند ( دادن اجازه رانندگی به بانوان ) .

این تعهدات شاهزاده ، در پی تحول منطقی کشورش پس از سخنان پرزیدنت ترامت در ریاض به تاریخ ۲۱ ماه مه ۲۰۱۷ بوده است . عربستان سعودی از حمایت گروه های جهادی دست کشیده و ارتش خود را از سوریه بیرون آورده است . هم اکنون نیز این کشور در حال برهم ریختن تفکر وهابی است که خود زمینه ی به وجود آمدن اخوان مسلمین بوده و تفکر عناصر جهادی را شکل داده است . مرحله ی سوم در ایجاد تحول در لیگ اسلامی جهانی است . تنها مشکلی که باقی می ماند رابطه ی تاریخی موجود میان پایه گذار سلسله ی سعودی و وهابیت که محمد ابن عبدالوهاب است می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian